Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 5 Cap.


[Til registeret]

5 Cap. Om Kæmnere.


1 Art.
Borgemester og Raad skulle aarligen den anden Januarii af de fornemste Borgere nævne een Byens Kæmner, eller flere, om fornøden giøris, til hvilke forleden Aars Kæmnere skulle overlevere Beholdningen, og giøre Regnskab inden fiorten Dage dernæst efter i Borgemester og Raads, og nogle Borgeris Overværelse, hvilke Regnskabet flittig skulle oversee og antegne hvis Mangel derndi kand findis

2.
Giøre Kæmnerne ikke Regnskab, som forbemælt er, inden fiorten Dage dernæst efter, da skulle de derfor tiltalis og straffis efter deris Formue. For Manglerne skulle de enten strax giøre klart, eller med nøjagtig Erklæring dennem afbevise: Giøre de ikke strax derfor klart, da skulle de for dennem dobbelt betale.

3.
Forrige Aars Kæmner, om der er ikkun een i Byen, eller den nederste, om flere ere, skal næst følgende Aar altid lade sig finde, hvor hand henfordris af Kæmnerne, at giøre paa alting Undervisning om hvis samme Aars Kæmnere af hannem til Efterretning have at spørge.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:31