Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 7 Cap.


[Til registeret]

7 Cap. Om Lav og Haandverker.


1 Art.
Naar nogen tager Borgerskab, da skal hand af Borgemester og Raad lade sig indskrive for hvad Handtering og Haandverk hand agter at bruge og nære sig af, og hvis der er noget Lav for samme Handtering, da skal hans Navn optegnet ved Byens Tienere af Borgemester og Raad Oldermanden tilskikkis, og skal saa den, som saaledis er antegnet, maa bruge den Handtering, eller Haandverk, uden nogen videre antegnelse, eller Samtykke, med mindre hannem nogen uærlig og lastelig Misgierning klarligen overbevisis, hvilken hand ikke hos Gud og Øvrigheden afsonet.

2.
Ellers skal med Mesterstykke, Lærebreve og alt hvis Lavene og Haandverkerne tilhører i alle Maader forholdis efter Politi-Ordningen.

s. 122

[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:31