Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 8 Cap.


[Til registeret]

8 Cap. Om Omløbende Kræmmere.


1 Art.
Al Giæsteskud, som fremmede Kræmmere give i Kiøbstæderne, at de maa med deris Kram og Vare at sælge udstaa, skal over alt Riget være afskaffet, og ingen være tilstæt med nogen Kramvare at omløbe fra een Kiøbstæd til en anden, eller og nogen Stæd dermed at udstaa, og i Alne, Lod, eller Pund, at sælge, med mindre hand Borger er, under de hos sig havende Varis Confiscation anden Straf, efter Sagens befunden Beskaffenhed.

2.
Ingen Borger eller Undersaat, maa tage fremmede Kiøbmænds Penge, eller Gods, eller have Nederlag med dem og bruge til de Fremmedis Gavn og Nytte allene, under samme Pengis og Godsis Forbrydelse, og derforuden tresindstyve Lod Sølvs Bøder.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:32