Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 9 Cap.


[Til registeret]

9 Cap. Om Markeder.


1 Art.
Intet Market maa paa nogen Søndag, eller Helligdag, holdis; Indfalde de paa saadan Dag, da skulle de opsættis til anden Søgnedag derefter.

2.
Befindis nogen Kramboder at opslaa, eller noget paa Helligdag fal at holde, have forbrut hvis der kiøbis og sælgis, og derforuden fyrretyve Lod Sølv, halvdeelen til Kongen og Byen, og den anden halve Deel til de Fattige.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:32