Chr. Vs NORSKE LOV: Tredie Bog. 16 Cap.


[Til registeret]

16 Cap. Om Veje.


1 Art.
Til hver Bye bør med Rette at være saa mange Veje, som fornøden giøris.

2.
Hvo som almindelig Vej, som en hver er tilladt formener, eller aflukker, eller forandrer, eller spilder, med Grøft, eller Pløjning, som til Bye, Kirke, Ting, Strande, Vanding, Mølle, eller Skov, er lagt, lægge Vejen ud igien, og giøre den saa færdig igien, som den var tilforn, og derforuden bøde sine tre Lod Sølv.

3.
Ellers skal med Veje i alle Maader forholdis efter Politi-Ordningen.
[Til registeret]

Publisert 1. sep. 2010 16:34