Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 20 Cap.


[Til registeret]

20 Cap. Om Fæis Drab, eller Saar


1 Art.
Hugger, eller stikker, nogen til ridendis Mand, og slaar fejl af Manden, og rammer Hesten, da bøde hand derfor sine Voldsbøder, og tage Hesten til sig, og giøre den saa god, som den var, førend den fik Skaden. End vorder Hesten død, eller lydt, da betale Hesten igien, som den var værd, før end den fik Skaden, og bøde dog sine Voldsbøder; Men om hand hugger anden Mands Klæder, og det bevisis, betale Skaden, og bøde trende tre Lod Sølv.

s. 270

2.
Hvo som forsætligen dræber anden Mands Qvæg, eller Bæster, bøde Skaden og trende fyrretyve Lod Sølv.

3.
Saarer mand forsætligen, eller i andre Maader beskadiger, anden Mands Qvæg eller Bæster, betale Skaden efter Dannemænds Sigelse, som den er stor til, og derforuden bøde trende tyve Lod Sølv, eller mindre, efter som Skaden er til.

4.
Gaar nogens Fæ i anden Mands Ager, og kommer den dertil, der Kornet tilhører, eller Ageren i Leje, eller Fæste, haver, og vil det indtage, og kand ikke, og hafde det Fæ Hyrde, eller Fæet er saa kaat, og løber enten paa Steen, eller Stavre, og vorder deraf lydt, eller dødt, da tage hand det døde Fæ til sig, og gielde andet saa got igien uden Bod, og hand der Fæet ejer, gielde Kornet igien til hannem, som Kornet ejer.

5.
Men hafde det ikke Hyrde, da være den, der giente, derfor angerløs.
[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:52