Chr. Vs NORSKE LOV: Siette Bog. 22 Cap.


[Til registeret]

22 Cap. Om Hustruis, Børns, eller Tienistetyendis Forlokkelse


1 Art.
Ruffere og Ruffersker, som forføre nogen Mands Hustrue, eller Døttre, til Løsagtighed og et ont Levnet, bør at strygis til Kagen, og ved Bødelen af Byen udføris.

2.
De, som forlokke anden Mands Børn, eller Tyende, til Tyveri, eller anden saadan skammelig Gierning, straffis ligesom de selv staalet, eller Gierningen beganget hafde.

3.
De, som forføre Ungdommen til Drik, Dobbel og anden forargelig Omgængelse, straffis paa deris Boeslod og forvisis Byen. Have de ingen Boeslod, straffis paa Kroppen med Fængsel og Arbejd, som Forseelsen er til.

4.
De, som forlokke noget Tyende af sin Tieniste, være forfaldne til Tyendets Husbond dobbelt saa meget, som Tyendet skulle have til aarlig Løn.

5.
De, som holde Horehuus, straffis med Kagen, og forvisis den Provincie, som de boe udi, eller sættis i Spindehuset.

s. 272

[Til registeret]

Publisert 2. sep. 2010 10:53