Chr. Vs NORSKE LOV: Tavle over bygdeting


 [Til forsiden]


Tavle, paa hvad Tider Bøjgde-Tingene i Norge holdis skal.


 

Trundhiems-Ampt. 

 

   Strindens Fogderi.

    Bynæs: 14 Januarii, 19 Junii, 12 Octobris
    Børssen: 15 Januarii, 20 Junii, 13 Octobris
    Skongen: 16 Januarii, 21 Junii, 14 Octobris
    Budvigen: 17 Januarii, 22 Junii, 15 Octobris
    Lindstrand: 18 Januarii, 23 Junii, 16 Octobris
    Kleboe: 19 Januarii, 25 Junii, 17 Octobris
    Strinden: 21 Januarii, 27 Junii, 19 Octobris
    Selbo: 26 Januarii, 1 Julii, 22 Octobris

   Størdals Fogderi.

    Værdalen: 16 Januarii, 25 Junii, 12 Octobris
    Skongen: 18 Januarii, 27 Junii, 14 Octobris
    Aasen: 20 Januarii, 29 Junii, 16 Octobris
    Størdal: 23 Januarii, 3 Julii, 19 Octobris
    Frosten: 27 Januarii, 7 Julii, 23 Octobris
    Stranden: 30 Januarii, 9 Julii, 26 Octobris
    Lexvig: 1 Februarii, 11 Julii, 28 Octobris

   Inderøens Fogderi.

    Bedstad: 16 Januarii, 25 Junii, 12 Octobris
    Snaasen: 18 Januarii, 27 Junii, 14 Octobris
    Stooed: 20 Januarii, 29 Junii, 16 Octobris
    Sparboe: 22 Januarii, 1 Julii, 18 Octobris
    Inderøe: 24 Januarii, 3 Julii, 20 Octobris
    Ytteroe: 26 Januarii, 5 Julii, 22 Octobris

   

s. 276

   

   Guldals Fogderi.

    Holtaalen: 16 Januarii, 25 Junii, 12 Octobris
    Singsaas: 19 Januarii, 28 Junii, 15 Octobris
    Støren: 22 Januarii, 1 Julii, 18 Octobris
    Melhuus: 26 Januarii, 5 Julii, 22 Octobris

   Ørkedals Fogderi.

    Opdal: 16 Januarii, 25 Junii, 12 Octobris
    Rennebo: 19 Januarii, 28 Junii, 16 Octobris
    Meldal: 21 Januarii, 30 Junii, 18 Octobris
    Ørkedal: 24 Januarii, 3 Julii, 21 Octobris

   Nommedals Fogderi.

    Nærøe: 12 Januarii, 26 Junii, 1 Octobris
    Fosnæs: 16 Januarii, 30 Junii, 5 Octobris
    Overhalden: 15 Januarii, 3 Junii, 8 Octobris

   Fosens Fogderi.

    Hittern: 23 Januarii, 25 Junii, 17 Octobris
    Hevne: 27 Januarii, 29 Junii, 21 Octobris
    Hellem: 1 Februarii, 3 Julii, 24 Octobris
    Biørnøer: 5 Februarii, 6 Julii, 28 Octobris
    Aafiord: 9 Februarii, 9 Julii, 1 Novembris
    Øreland: 12 Februarii, 12 Julii, 4 Novembris
    Stadsbøjd: 16 Februarii, 15 Julii, 7 Novembris
    Ridsen: 19 Februarii, 18 Julii, 9 Novembris

   Normøes Fogderi.

    Surendal: 12 Januarii, 26 Junii, 1 Octobris
    Brøske: 15 Januarii, 29 Junii, 3 Octobris
    Sunddalen og Øxendalen: 18 Januarii, 3 Julii, 7 Octobris
    Tingvoldsgield: 23 Januarii, 7 Julii, 11 Octobris
    Qvernæsgield: 26 Januarii, 10 Julii, 14 Octobris
    Smølen: 30 Januarii, 13 Julii, 18 Octobris
    Halse: 2 Februarii, 16 Julii, 21 Octobris
    Vigs Tinglav i Øriegield: 5 Februarii, 19 Julii, 24 Octobris

   

s. 277

   

   Romsdals Fogderi.

    Vaadøe: 14 Januarii, 27 Junii, 1 Octobris
    Sund: 16 Januarii, 29 Junii, 3 Octobris
    Fanne: 18 Januarii, 1 Julii, 5 Octobris
    Eritzfiord: 21 Januarii, 4 Julii, 8 Octobris
    Reven: 24 Januarii, 7 Julii, 11 Octobris
    Romsdal: 26 Januarii, 9 Julii, 13 Octobris
    Vol: 29 Januarii, 12 Julii, 16 Octobris
    Vesnæs: 21 Januarii, 14 Julii, 18 Octobris 

Nordlandene.
 

   Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar-Ting og holdis ved Paaske-Tider; Det andet er Midsommers-Ting, som ellers kaldis Ledingsberg, og holdis udi Junio og Julio; Det Tredie Høste-Tinget, som holdis i Octobr. Maaned, hvortil dog ingen visse Dage kand sættis, for Fiordernis Storhed og Vejrets Ustadighed, men de begyndis og forfølgis paa alle behørige Ting-Stæder, indtil de alle ere fuldendte, saasom af Alders Tid sædvanligt. 

Findmarken, eller Vardøhuus-Ampt.
 

   Udi Øst- og Vest-Findmarken holdis allene et Ting aarligen udi hvert Hoved-Væhr, undtaget paa Værdøen og i Værdøens Præste-Gield, hvor to Ting skal holdis aarligen, det ene om Vaaren, det andet om Høsten, ligesom hidindtil sædvanligt været haver. 

Bergenhuus-Ampt.

   Sundmøer.

    Borgen-Skibrede: 16 Januarii, 25 Junii, 13 Octobris
    Vatne: 18 Januarii, 27 Junii, 16 Octobris
    Gryten: 20 Januarii, 29 Junii, 19 Octobris
    Valde: 22 Januarii, 1 Julii, 22 Octobris
    Dale: 24 Januarii, 3 Julii, 25 Octobris
    Jørgenfiord: 28 Januarii, 6 Julii, 29 Octobris
    Ørsteen: 30 Januarii, 8 Julii, 2 Novembris
    Volden: 1 Februarii, 10 Julii, 4 Novembris

    

s. 278

    

    Rødve: 3 Februarii, 12 Julii, 7 Novembris
    Vandeflen: 6 Februarii, 14 Julii, 10 Novembris
    Nerøe: 9 Februarii, 1 Julii, 10 Novembris
    Ulfsteen: 11 Februarii, 18 Julii, 16 Novembris

   Nordfiord.

    Stads Skibrede: 24 Januarii, 25 Junii, 20 Octobris
    Davig: 27 Januarii, 27 Junii, 23 Octobris
    Eid- og Horning-Dal: 29 Januarii, 29 Junii, 26 Octobris
    Gloppen: 1 Februarii, 1 Julii, 30 Octobris
    Breum: 4 Februarii, 3 Julii, 2 Novembris
    Stryln: 7 Februarii, 5 Julii, 5 Novembris
    Olden: 9 Februarii, 7 Julii, 8 Novembris

   Sundfiord.

    Askevold: 17 Januarii, 25 Junii, 10 Octobris
    Brandtzøe: 20 Januarii, 27 Junii, 15 Octobris
    Førde: 23 Januarii, 29 Junii, 20 Octobris
    Jølster: 25 Januarii, 1 Julii, 25 Octobris
    Dale udi Ousen: 29 Januarii, 4 Julii, 3 Novembris
    Dale: 3 Februarii, 6 Julii, 6 Novembris

   Ytre-Sogn.

    Udvær: 8 Februarii, 25 Junii, 16 Octobris
    Ladvig: 12 Februarii, 27 Junii, 22 Octobris
    Klefvold: 13 Februarii, 29 Junii, 22 Octobris
    Quamsøe: 15 Februarii, 1 Julii, 25 Octobris
    Vig: 17 Februarii, 2 Julii, 28 Octobris
    Tiugum: 20 Februarii, 4 Julii, 31 Octobris
    Søstrand: 22 Februarii, 5 Julii, 3 Novembris
    Udland: 25 Februarii, 7 Julii, 6 Novembris
    Nærøen: 27 Februarii, 9 Julii, 8 Novembris

   Indre-Sogn.

    Lyster: 1 Martii, 25 Junii, 16 Octobris
    Marifiær: 2 Martii, 27 Junii, 19 Octobris

    

s. 279

    

    Solveren: 4 Martii, 29 Junii, 21 Octobris
    Sogendal: 7 Martii, 1 Julii, 27 Octobris
    Norum: 9 Martii, 3 Julii, 27 Octobris
    Leerdal og Borgen: 12 Martii, 5 Julii, 31 Octobris
    Aardal: 15 Martii, 7 Julii, 3 Novembris

   Nordhor-Læn.

    Skiold: 4 Februarii, 13 Julii, 4 Octobris
    Sartor: 5 Februarii, 15 Junii, 6 Octobris
    Herløe: 8 Februarii, 19 Junii, 9 Octobris
    Allenfit: 10 Februarii, 20 Junii, 11 Octobris
    Radøe: 12 Februarii, 21 Junii, 13 Octobris
    Lindaas: 15 Februarii, 23 Junii, 16 Octobris
    Gulen: 17 Februarii, 25 Junii, 19 Octobris
    Ekanger: 20 Februarii, 27 Junii, 23 Octobris
    Hosanger: 22 Februarii, 28 Junii, 25 Octobris
    Mielde: 24 Februarii, 30 Junii, 27 Octobris
    Arne: 26 Februarii, 1 Julii, 30 Octobris
    Vaas paa Boelstad: 18 Martii, 3 Julii, 4 Novembris
    Vangen: 21 Martii, 5 Julii, 7 Novembris

   Sundhor-Læn.

    Ous: 26 Januarii, 20 Junii, 4 Octobris
    Strandvig: 28 Januarii, 22 Junii, 8 Octobris
    Strandbarm: 31 Januarii, 25 Junii, 12 Octobris
    Qvindherret: 3 Februarii, 27 Junii, 17 Octobris
    Skaanevig: 5 Februarii, 29 Junii, 22 Octobris
    Edtne: 7 Februarii, 1 Julii, 25 Octobris
    Fieldbierg: 9 Februarii, 3 Julii, 29 Octobris
    Fiære: 12 Februarii, 5 Julii, 2 Novembris
    Føen: 14 Februarii, 7 Julii, 5 Novembris
    Vaag: 16 Februarii, 9 Julii, 10 Novembris

    

s. 280

    

    Opdal: 18 Februarii, 11 Julii, 14 Novembris

   Hardanger.

    Jondal: 10 Martii, 25 Junii, 19 Octobris
    Østensøe: 12 Martii, 27 Junii, 22 Octobris
    Ulvig og Graven: 14 Martii, 29 Junii, 25 Octobris
    Ulensvang, Odde og Kintzervig: 17 Marti 1 Julii, 28 Octobris


 

Aggershuus Ampt.

   

   Guldbrands-Dalen.

    Faaberg: 23 Februarii, 25 Junii, 25 Novembris
    Gudsdal: 25 Februarii, 27 Junii, 22 Novembris
    Øjer: 27 Februarii, 29 Junii, 19 Novembris
    Ringboe: 2 Martii, 1 Julii, 16 Novembris
    Froen: 5 Martii, 3 Julii, 13 Novembris
    Daabre: 8 Martii, 6 Julii, 2 Novembris
    Vaage: 11 Martii, 9 Julii, 5 Novembris
    Lom: 14 Martii, 11 Julii, 8 Novembris

   Søløer, Østerdalen og Oudalen.

    Oudalen: 19 Februarii, 25 Junii, 2 Novembris
    Vinger: 22 Februarii, 27 Junii, 5 Novembris
    Grue: 26 Februarii, 29 Junii, 9 Novembris
    Hof: 1 Martii, 1 Julii, 12 Novembris
    Elverom: 4 Martii, 4 Julii, 16 Novembris
    Aamodt: 7 Martii, 6 Julii, 19 Novembris
    Elvedalen: 9 Martii, 8 Julii, 23 Novembris
    Reendalen: 11 Martii, 11 Julii, 25 Novembris
    Tøndset: 13 Martii, 15 Julii, 28 Novembris
    Trysel: 6 Decembris

   Hedemarken.

    Næs: 7 Martii, 25 Junii, 19 Octobris

    

s. 281

    

    Ringsager: 9 Martii, 28 Junii, 21 Octobris
    Vang: 13 Martii, 1 Julii, 24 Octobris
    Leuten: 15 Martii, 3 Julii, 26 Octobris
    Rommedal: 17 Martii, 5 Julii, 28 Octobris
    Stange: 20 Martii, 7 Julii, 30 Octobris

   Hadeland, Toten og Valders.

    Vang i Valders: 13 Februarii, 25 Junii, 20 Octobris
    Slidre: 16 Februarii, 27 Junii, 9 Novembris
    Ourdal: 20 Februarii, 29 Junii, 27 Octobris
    Land: 24 Februarii, 3 Julii, 30 Octobris
    Biri: 28 Februarii, 5 Julii, 3 Novembris
    Vardal: 3 Martii, 7 Julii, 5 Novembris
    Toten: 6 Martii, 9 Julii, 8 Novembris
    Grann: 10 Martii, 12 Julii, 12 Novembris
    Jevnager: 12 Martii, 14 Julii, 15 Novembris

   Øvre Rommerige.

    Ullensager: 1 Martii, 25 Junii, 3 Novembris
    Gierdrum: 3 Martii, 27 Junii, 5 Novembris
    Nannestad: 5 Martii, 29 Junii, 7 Novembris
    Edsvold: 8 Martii, 2 Julii, 10 Novembris
    Næs: 11 Martii, 5 Julii, 13 Novembris

   Nedre Rommerige.

    Sørum: 1 Martii, 25 Junii, 3 Novembris
    Urskov: 3 Martii, 27 Junii, 5 Novembris
    Høland: 5 Martii, 29 Junii, 7 Novembris
    Enebak: 8 Martii, 2 Julii, 10 Novembris
    Feet: 11 Martii, 5 Julii, 13 Novembris

   Heggen og Frøland.

    Trøgstad: 16 Martii, 25 Junii, 19 Octobris
    Askim: 18 Martii, 27 Junii, 21 Octobris
    Edsberg: 20 Martii, 29 Junii, 23 Octobris

   

s. 282

   

   Smaalæenene.

    Onsøe: 10 Martii*, 25 Junii,, 20 Octobris
    Tune og Varti: 13 Martii, 27 Junii, 23 Octobris
    Borge: 15 Martii, 29 Junii, 25 Octobris
    Hvaløer: 18 Martii, 2 Julii, 28 Octobris
    * I Originaltexten: 20 Martii

   Rakestad Fogderi.

    Rødenæs: 14 Februarii, 25 Junii, 28 Octobris
    Rakestad: 20 Februarii, 29 Junii, 3 Novembris
    Skibtvedt: 27 Februarii, 3 Julii, 8 Novembris
    Spydeberg: 2 Martii, 8 Julii, 12 Novembris

   Ide og Marker.

    Aremark: 17 Februarii, 25 Junii, 27 Octobris
    Ide: 23 Februarii, 28 Junii, 30 Octobris
    Berg: 26 Februarii, 1 Julii, 4 Novembris
    Skieberg: 2 Martii, 6 Julii, 7 Novembris

   Mosse-Fogderi.

    Hobel-Sogn: 5 Martii, 25 Junii, 15 Octobris
    Volle: 10 Martii, 16 Julii, 21 Octobris
    Raade: 14 Martii, 2 Julii, 22 Octobris
    Rygge: 17 Martii, 6 Julii, 26 Octobris

   Follug.

    Krogstad: 20 Februarii, 22 Junii, 20 Octobris
    Aas og Næsodden: 22 Februarii, 25 Julii, 23 Octobris
    Vestby: 24 Februarii, 28 Junii, 25 Octobris

   Aggers og Vester Bærum.

    Asker: 7 Martii, 23 Junii, 25 Octobris
    Øster og Vester Bærum: 9 Martii, 25 Junii, 27 Octobris
    Agger: 13 Martii, 29 Junii, 1 Novembris

   Lier, Hurum og Røgen.

    Lier: 15 Februarii, 25 Junii, 21 Novembris
    Røgen: 22 Februarii, 28 Junii, 2 Decembris
    Hurum: 4 Martii, 2 Julii, 12 Decembris

   Ringerige og Halling-Dalen.

    Aal: 13 Februarii, 26 Junii, 3 Novembris

    

s. 283

    

    Næs: 16 Februarii, 29 Junii, 7 Novembris
    Nørdrehoug: 24 Februarii, 4 Julii, 14 Novembris
    Houle: 26 Februarii, 6 Julii, 16 Novembris

   Buskeruds Fogderi.

    Modum: 14 Februarii, 28 Junii, 22 Octobris
    Sigdal: 17 Februarii, 30 Junii, 24 Octobris
    Eger: 12 Februarii, 26 Junii, 20 Octobris
    Nummedal: 15 Februarii, 1 Julii, 25 Octobris
    Sandsvær: 14 Martii, 7 Julii, 16 Novembris

   Tellemarken.

    Jørisdal: 9 Februarii, 20 Septembris
    Nordbøe: 13 Februarii, 24 Septembris
    Naargaarden: 16 Februarii, 27 Septembris
    Opsund: 19 Februarii, 1 Octobris
    Vig: 22 Februarii, 4 Octobris
    Broke: 26 Februarii, 8 Octobris
    Sandok: 2 Martii, 12 Octobris
    Tveten: 5 Martii, 15 Octobris
    Bøe: 9 Martii, 19 Octobris
    Nyehuus: 12 Martii, 22 Octobris
    Sem: 15 Martii, 25 Octobris
    Søve: 19 Martii, 29 Octobris
    Holten: 22 Martii, 2 Novembris

   Bamble.

    Drangedal og Tørredal: 8 Martii, 25 Junii, 5 Octobris
    Sannikedal: 11 Martii, 28 Junii, 9 Octobris
    Bamle: 14 Martii, 1 Julii, 17 Novembris
    Edanger: 17 Martii, 4 Julii, 21 Novembris
    Gierpen og Slemdal: 20 Martii, 7 Julii, 24 Novembris

   Raabygde Lavet.

    Ouse: 1 Martii, 26 Junii, 16 Octobris
    Vegusdal: 6 Martii, 2 Julii, 22 Octobris
    Riisland: 12 Martii, 8 Julii, 30 Octobris

   Nedenæs.

    Sandenæs Skibrede: 1 Martii, 26 Junii, 16 Octobris
    Bringsværd: 5 Martii, 30 Junii, 20 Octobris

    

s. 284

    

   Mandal.

    Odde: 12 Martii, 26 Junii, 16 Octobris
    Hollen: 15 Martii, 29 Junii, 19 Octobris
    Lerkier: 18 Martii, 2 Julii, 22 Octobris

   Lister.

    Fedde: 5 Martii, 25 Junii, 15 Octobris
    Vas: 8 Martii, 28 Julii, 18 Octobris
    Fos: 11 Februarii, 1 Julii, 21 Octobris
    Berg: 14 Martii, 4 Julii, 24 Octobris
    Helvig: 17 Martii, 7 Julii, 27 Octobris
    Eggersund og Valle: 14 Martii, 5 Julii, 11 Novembris
    Qvie og Hougland: 18 Martii, 8 Julii, 16 Novembris
    Hougs og Klep: 20 Martii, 10 Julii, 19 Novembris


 

Stavanger Ampt.

   Jederen og Dalleren.

    Soele, Jotten og Goe-Skibrede: 23 Februarii, 19 Junii, 20 Octobris
    Gand- og Gies-Dal: 26 Februarii, 21 Junii, 23 Octobris
    Birkrim og Helleland: 2 Martii, 26 Junii, 27 Octobris
    Lunde og Heskestad: 6 Martii, 29 Junii, 31 Octobris
    Sogendal: 10 Martii, 2 Julii, 5 Novembris
    Strengereid: 10 Martii, 5 Julii, 25 Octobris

   Ryefølke.

    Hemnæs: 6 Martii, 27 Junii
    Karmsund: 12 Martii, 1 Julii
    Hesby: 17 Martii, 5 Julii

Det tredie Ting i Ryefølke begyndis den 20 Octobris og saa fremdelis paa alle Tingstæder, som af Alders Tid sædvanligt været haver.

 

s. 285

 

 

[Til forsiden]

 

Publisert 2. sep. 2010 10:54 - Sist endret 27. okt. 2017 13:07