Schous forordninger

Schous forordninger

innhold rubrikker stikkord emneregister forordninger info

Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve,
samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 ere udkomne,
tilligemed et nøiaktigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme
i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge,
forsynet med et alphabetisk Register
ved
Jacob Henric Schou

I Deel
Som indeholder Kong Christian V Forordninger fra 1670 til 1699
samt nogle før hans Tid udkomne Anordninger

Anden Udgave

Kiøbenhavn 1795
Trykt hos Sacharias Breum 

Tilrettelagt for internett
av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH), Universitetet i Oslo
Avfotografering og innskanning av sider: Jarle Akselsen
Avskriving av registeret: Siv Frøydis Berg
Sideoppsett, navigering og kryssreferanser: Helge Hauglin

 

 

Publisert 29. apr. 2010 11:17 - Sist endret 13. sep. 2010 13:19