Tukthusforordningen

"Anordning om Tugthusets Indrettelse i Christiania og de fattiges forflegning i Agershuus Stift" av 1741 var en anordning som representerte en plan for revisjon av fattigforsorgen i Christiania Stift. Anordningen blir ofte omtalt som "tukthusforordningen" i det den gir bestemmelser om hvilke mennesker som skulle dømmes til tukthusstraff. Det har blitt hevdet at den var et instrument for å innsette fanter og romanifolk til tukthus i det den identifiserte "fremmede betlere" som en gruppe som skulle settes på tukthuset. Anordningen gir allikevel i første rekke instrukser for all fattigforsorg i distriktet.

[Marit Slyngstad, Ulydighet og straff, Intensjoner og praksis i statsmaktens bekjempelse av fattigdomsproblemet, Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1994], [snl.no/romanifolk (lest 20/3-2013)]

Publisert 19. mars 2013 11:01 - Sist endret 25. feb. 2021 12:08