Kong Christian IVs NORSKE LOVBOG, 1604

KONG CHRISTIAN DEN FJERDES NORSKE LOVBOG af 1604

EFTER FORANSTALTNING AF DET AKADEMISKE KOLLEGIUM VED DET KONGELIGE NORSKE FREDERIKS UNIVERSITET
UDGIVEN AF
Fr. Hallager, Professor og Fr. Brandt, Stipendiat
CHRISTIANIA
FEILBERG & LANDMARK
1855 

Tilrettelagt for internett av Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier (PNH)
på grunnlag av avfotografering og opptrykk ved Norsk historisk kjeldeskrift-institutt
ISBN 82-7061-278-2
Den rettshistoriske kommisjon, Oslo 1981 

Publisert 19. mars 2013 10:42 - Sist endret 27. okt. 2017 12:58