Personer med emneord «Digitale læringsressurser»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Erlend Bornhoffer Bornhoffer, Erlend Studiekonsulent for fleksibel læring 228 57751 97 63 18 37 erlend.bornhoffer@ifikk.uio.no Tilrettelegging, Digitale læringsressurser, Canvas, Leganto