English

Examen philosophicum (EXPHIL)

Postadresse Postboks 1020 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
Georg Morgenstiernes hus
0313 OSLO
Telefon +47 22856911
Stedkode 143310

Ansatte

Listen inneholder 13 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bozin, Dragana Førsteamanuensis - Filosofi 22854903 +47 92402606 (mob) dragana.bozin@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Brændvik, Geir Parelius Universitetslektor - Filosofi 22857540 90528906 (mob) geir.brandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Dimas, Panos Professor - Filosofi 22857918 dimas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Hansen, Carsten Professor +47 22856960 carsten.hansen@csmn.uio.no Filosofi
Preus, Inger Julie Nygaard Universitetslektor - Filosofi (emeritus) i.j.n.preus@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Rabbås, Øyvind Professor - Filosofi 22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Sandemose, Jørgen Professor emeritus +47 22855323 jorgen.sandemose@ifikk.uio.no
Sandvik, Håkon Universitetslektor - Filosofi (emeritus) 22857546 hakon.sandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Saugstad, Jens Professor i filosofi 22856978 90608040 (ikke for studenthenvendelser) (mob) jens.saugstad@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, Epistemologi, Bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, Politisk filosofi
Serck-Hanssen, Camilla Professor +47 22844452 camilla.serck-hanssen@cas.oslo.no Filosofi, Kant, Krigsetikk, Filosofihistorie 1600-1800
Strand, Arne Universitetslektor +47 22857127 arne.strand@ifikk.uio.no Filosofi, Exphil.
Tollefsen, Torstein Professor +47 22857548 torstein.tollefsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Vikesdal, Sara Kasin Universitetslektor s.k.vikesdal@ifikk.uio.no