English

Filosofi (FILOSOFI)

Postadresse Postboks 1020 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
Georg Morgenstiernes hus
0313 OSLO
Telefon +47-22856911
Stedkode 143320

Ansatte

Listen inneholder 26 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aasen, Solveig Forsker +47-22855726 +47 9008 4465 solveig.aasen@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Estetikk, Metafysikk
Crowther, Karen Førsteamanuensis karen.crowther@ifikk.uio.no Filosofi
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Professor +47-22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Fricke, Christel Professor +47-22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Fritz, Peter Professor peter.fritz@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofisk logikk, Metafysikk, Språkfilosofi
Fus, Mirela Stipendiat +47-22844839 mirela.fus@ifikk.uio.no Filosofi
Gjelsvik, Olav Professor +47-22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Gjoevikli, Lars Stipendiat +47-22857183 lars.gjoevikli@ifikk.uio.no Filosofi
Johansen, Thomas Kjeller Professor +47-22855205 t.k.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Lauvsland, Julie Vitenskapelig assistent julielau@student.ifikk.uio.no
Linnebo, Øystein Professor +47-22856961 +47-46660036 (mob) oystein.linnebo@ifikk.uio.no Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege
Maliks, Reidar Professor +47-22858002 reidar.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Oftedal, Gry Førstelektor +47-22841062 gry.oftedal@ifikk.uio.no Vitenskapsfilosofi, Bioethics, Biologiens filosofi, Filosofi
Pedersen, Kim Phillips Stipendiat k.p.pedersen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitnesbyrdets epistemologi, Språkforståelsens epistemologi, Fortolkningsurett
Ramberg, Bjørn Torgrim Professor +47-22841673 +47-91742234 (mob) b.t.ramberg@csmn.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Rasjonalitet, Normativitet
Seim, Maria Stipendiat 47623812 maria.seim@ifikk.uio.no Filosofi
Sletnes, Kari Universitetslektor +47-22855846 +4799544539 (mob) kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Smajdor, Anna Førsteamanuensis +47-22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk
Strandberg, Caj Professor +47-22844833 caj.strandberg@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Normativitet, Rasjonalitet, Estetikk, moral
Torsen, Ingvild Førsteamanuensis +47-22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi
Trivigno, Franco Professor +47-22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Vecht, Joost Jacob Stipendiat +47-22855323 joost@vecht.net Filosofi, ConceptLab, Conceptual Engineering, Philosophy of science, Philosophy of mathematics, Philosophy of language
Vetlesen, Arne Johan Professor +47-22857754 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi
Vinje, Hilde Stipendiat - Filosofi 47661286 (mob) hilde.vinje@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Watzl, Sebastian Førsteamanuensis +47-22841672 sebastian.watzl@ifikk.uio.no Filosofi
Wiestad, Else I Professor emeritus +47-22857632 e.i.wiestad@ifikk.uio.no Filosofi, filosofihistorie, kontinentalfilosofi, kvinne- og kjønnsteori, kropps- og stedsfenomenologi, pedagogisk teori