English

Filosofi (FILOSOFI)

Postadresse Postboks 1020 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
Georg Morgenstiernes hus
0313 OSLO
Telefon +47 22856911
Stedkode 143320

Ansatte

Listen inneholder 29 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Crowther, Karen Førsteamanuensis karen.crowther@ifikk.uio.no Filosofi
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Professor +47 22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Fricke, Christel Professor +47 22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Fritz, Peter Professor peter.fritz@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofisk logikk, Metafysikk, Språkfilosofi
Fus, Mirela Stipendiat +47 22844839 mirela.fus@ifikk.uio.no Filosofi
Gjelsvik, Olav Professor +47 22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Grovehagen, Julianne Sørflaten Vitenskapelig assistent juliangr@student.ifikk.uio.no
Haugen, Sindre Brennhagen Vitenskapelig assistent sindrebh@student.ifikk.uio.no
Heum, Silje Vitenskapelig assistent siljeheu@student.ifikk.uio.no
Jernsletten, Vemund Haugevik Vitenskapelig assistent vemundhj@student.ifikk.uio.no
Johansen, Peter Vitenskapelig assistent peterjoh@student.ifikk.uio.no
Johansen, Thomas Kjeller Professor +47 22855205 t.k.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Linnebo, Øystein Professor +47 22856961 +47 46660036 (mob) oystein.linnebo@ifikk.uio.no Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege
Maliks, Reidar Professor +47 22858002 reidar.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Nedberg, Sverre Magnus Vitenskapelig assistent s.m.nedberg@ifikk.uio.no
Nielsen, Maia Nordsteien Vitenskapelig assistent maiann@student.ifikk.uio.no
Oftedal, Gry Førstelektor +47 22841062 gry.oftedal@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskapsfilosofi, Biologiens filosofi, Bioethics
Ramberg, Bjørn Torgrim Professor +47 22841673 +47 91742234 (mob) b.t.ramberg@csmn.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Rasjonalitet, Normativitet
Seim, Maria Stipendiat 47623812 maria.seim@ifikk.uio.no Filosofi
Sletnes, Kari Universitetslektor +47 22855846 +4799544539 (mob) kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Smajdor, Anna Førsteamanuensis +47 22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk
Strandberg, Caj Professor +47 22844833 caj.strandberg@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Normativitet, Rasjonalitet, Estetikk, moral
Strøm, Sjur Sandvik Konsulent sjursst@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Torsen, Ingvild Førsteamanuensis +47 22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi
Trivigno, Franco Professor +47 22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Vetlesen, Arne Johan Professor +47 22857754 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi
Vinje, Hilde Stipendiat - Filosofi hilde.vinje@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Voldstad, Henrik Høeg Vitenskapelig assistent henrivo@student.ifikk.uio.no
Watzl, Sebastian Førsteamanuensis +47 22841672 sebastian.watzl@ifikk.uio.no Filosofi