English

Idéhistorie (IHIS)

Postadresse Postboks 1020 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
Georg Morgenstiernes hus
0313 OSLO
Telefon +47-22856911
Stedkode 143340

Ansatte

Listen inneholder 12 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aasgaard, Reidar Professor +47-22854917 +47 99 73 66 49 reidaraa@uio.no Idehistorie, Religionshistorie, Kristendom, Det nye testamentet, Oldkirken, Kulturhistorie, Oversettelse
Bekeng-Flemmen, Haakon Andreas Stipendiat 926 68 922 haakonfl@uio.no Idehistorie, Norsk idéhistorie, Mellomkrigstiden, Kulturkamp, Blasfemi, Ytringsfrihet og demokrati
Brodahl, Thomas Stipendiat thombro@uio.no Idehistorie
Engh, Line Cecilie Førsteamanuensis +47-22841684 lineceng@uio.no Idehistorie, Middelalder
Falkeid, Unn Professor +47-22856056 +47 99568527 unnb@uio.no Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning
Helness, Anne Universitetslektor +47-22855991 annehe@uio.no Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet, Kunnskapsproduksjon
Hervé, Sarah Camille Stipendiat sarahher@uio.no Idehistorie
Johnsen, Emil Nicklas Stipendiat +47-22855399 emilnjo@uio.no Idéhistorie, historieskriving
Krefting, Ellen Professor +47-22841064 emariekr@uio.no Idehistorie, Modernitet, Opplysningstid, Bokhistorie, Tidligmodernitet, Offentlighet, Fransk litteratur, Fransk filosofi, Danmark-Norge
Markussen, Ingrid Margareta Professor emeritus markusse@uio.no Idehistorie
Rørvik, Thor Inge Universitetslektor +47-22854916 toringe@uio.no Idehistorie
Schaanning, Espen Professor +47-22856101 95943656 (mob) espensc@uio.no Idehistorie, Modernitet, Straff, Ondskap, Rettspsykiatri, Fransk opplysningstid, Helvetius, Foucault, Speiderbevegelsen