English version of this page

IFIKK-stab

Postadresse Postboks 1020 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
Georg Morgenstiernes hus
0313 Oslo
Stedkode 143301

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Aukrust, Knut Hermundstad +47 22856991 92801554 k.h.aukrust@ikos.uio.no Kulturhistorie, Kulturarv, Folkeminne og folklore, Populærkultur, Ritualer, Kirkehistorie, Spansk historie
Berg, Pailin pailinb@student.ifikk.uio.no
Bergundhaugen, Victoria Assistent victoibe@student.ifikk.uio.no
Boldvik, Guro Fagkonsulent gurobold@student.ifikk.uio.no
Bronken, Erlend Førstekonsulent +47 22857751 erlend.bronken@ifikk.uio.no
Brødholt, Lars Fagkonsulent larsbrod@student.ifikk.uio.no
Dudygina, Olga olgadu@student.iakh.uio.no
Fenn, Taran Palmstrøm Fagkonsulent taranpf@student.ifikk.uio.no Akademisk skriving
Finne, Eirik Jonassen Førstekonsulent +47 22854113 e.j.finne@ifikk.uio.no
Færøvig, Sigurd sigurdfa@student.ifikk.uio.no
Grimaldi, David davidgri@student.ifikk.uio.no
Hansen, Caroline Studiekonsulent for filosofi 22858038 (Jeg har primært hjemmekontor inntil videre c.c.hansen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, emner, eksamen, masteroppgaver, undervisningsplanlegging
Hanssen, Marte Una Ulrikke Lund Fagkonsulent muhansse@student.ifikk.uio.no
Haraldsen, Ingvild Forskningskonsulent ingvild.haraldsen@ifikk.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Cristin (forskningspublikasjoner)
Haugen, Kaia Fagkonsulent kaiahau@student.ifikk.uio.no
Haugland, Karen Mathilde Kontorsjef +47 22856928 +4792484626 (mob) k.m.haugland@ifikk.uio.no Personalledelse, Økonomistyring
Hermansen, Paal André Assistent paalaher@student.ilos.uio.no
Hertzenberg, Mari Johanne Bordal Førstekonsulent +47 22857639 m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no
Hjorteset, Rita Førstekonsulent +47 22857069 rita.hjorteset@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Pensum og undervisningsplaner
Hove, Vetle Fagkonsulent vhanders@student.ifikk.uio.no
Lange, Katharina Marie Førstekonsulent +47 22855239 k.m.lange@ifikk.uio.no
Lexow, Adine Ødegård Student adineol@student.ifikk.uio.no
Lied, Astrid Charlotte Studieleder +47 22857608 +4790877328 (mob) a.c.lied@ifikk.uio.no
Lindemann, Hanne Katrine Studieleder 22 85 84 36 h.k.lindemann@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Mottak av studenter, Kompetansesamtale, Studiekvalitet
Ludvigsen, Jonas Assistent jonaslud@student.ifikk.uio.no
Lund Thorsen, Linn A. Førstekonsulent 22856171 (delvis hjemmekontor inntil videre l.l.thorsen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiestartskoordinator, Studiekvalitet
Mangset, Gunnar Førstekonsulent +47 22844435 gunnar.mangset@ifikk.uio.no
Myhre, Jørgen Bryn jorgenbm@student.sv.uio.no
Palmstrom, Juni jmpalmst@student.ifikk.uio.no
Pollock, Joanna Katharine Mary Postdoktor +47 22856911 j.k.m.pollock@ifikk.uio.no
Pound, Anne Lise Bækholt Førstekonsulent +47 22854112 a.l.b.pound@ifikk.uio.no Ekspedisjon, Innkjøp, forskerbolig
Skei, Caroline Strutz Seniorkonsulent +47 22845073 c.s.skei@ifikk.uio.no Administrasjon, Ansettelser, Lederstøtte, Saksinnmelding
Skrede, Zhanna Saidenova Seniorrådgiver +47 22857890 z.s.skrede@ifikk.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering, NFR, EU
Spets, Andrine Roland Førstekonsulent 22 85 57 28 a.r.spets@ifikk.uio.no Kunsthistorie og visuelle studier, Studieadministrasjon
Stensrud, Lill Kathrine Student lillks@student.ifikk.uio.no
Søndergaard, Pia Rådgiver +47 22855614 pia.sondergaard@ifikk.uio.no Forskerutdanning, PhD, Forskningsadministrasjon
Valestrand, Kathinka Prestmo kathinkv@student.ifikk.uio.no
Vatnaland-Nilsen, Veronika Konstantinovna Fagkonsulent veroniva@student.ifikk.uio.no
Vingelsgaard, Marte Vilhelmine Førstekonsulent m.v.vingelsgaard@ifikk.uio.no