English

Filosofi (FILOSOFI)

Postadresse Postboks 1020 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
Georg Morgenstiernes hus
0313 OSLO
Telefon +47-22856911
Stedkode 143320

Ansatte

Listen inneholder 28 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aasen, Solveig Forsker +47-22855726 +47 9008 4465 solva@uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Estetikk, Metafysikk
Crowther-Telbis, Karen Førsteamanuensis karencr@uio.no
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Professor +47-22856959 emilsson@uio.no Filosofi, Antikken
Evenstad, Øyvind Johannes Vardenær Vitenskapelig assistent ojevenst@uio.no
Fricke, Christel Professor +47-22844140 chrisfri@uio.no Filosofi
Fritz, Peter Professor peteraf@uio.no Filosofi, Filosofisk logikk, Metafysikk, Språkfilosofi
Fus, Mirela Stipendiat +47-22844839 mirelaf@uio.no Filosofi
Gjelsvik, Olav Professor +47-22856976 olavgj@uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Gjoevikli, Lars Stipendiat +47-22857183 larsgjo@uio.no Filosofi
Johansen, Thomas Kjeller Professor +47-22855205 thomkjo@uio.no Filosofi, Antikken
Lauvsland, Julie Vitenskapelig assistent julielau@uio.no
Linnebo, Øystein Professor +47-22856961 +47-46660036 (mob) oysteinl@uio.no Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege
Maliks, Reidar Professor +47-22858002 reidama@uio.no Filosofi
Pedersen, Kim Phillips Stipendiat kimpp@uio.no Filosofi, Vitnesbyrdets epistemologi, Språkforståelsens epistemologi, Fortolkningsurett
Prøven, Eirin Juni Blaker Vitenskapelig assistent eirinpr@uio.no
Ramberg, Bjørn Torgrim Professor +47-22841673 +47-91742234 (mob) bjoerntr@uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Rasjonalitet, Normativitet
Seim, Maria Stipendiat 47623812 mariasei@uio.no Filosofi
Sletnes, Kari Universitetslektor +47-22855846 +4799544539 (mob) karibsl@uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Smajdor, Anna Førsteamanuensis +47-22857546 annacsma@uio.no Filosofi, Etikk
Strandberg, Caj Professor +47-22844833 cajs@uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Normativitet, Rasjonalitet, Estetikk, moral
Torsen, Ingvild Førsteamanuensis +47-22857850 ingvilto@uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi
Trivigno, Franco Professor +47-22844443 +47-22844443 francot@uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Vecht, Joost Jacob Stipendiat +47-22855323 joost@vecht.net Filosofi, ConceptLab, Conceptual Engineering, Philosophy of science, Philosophy of mathematics, Philosophy of language
Vetlesen, Arne Johan Professor +47-22857754 arnejv@uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi
Vikesdal, Sara Kasin Stipendiat sarakvi@uio.no Filosofi
Vinje, Hilde Stipendiat - Filosofi 47661286 (mob) hilde.vinje@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Watzl, Sebastian Førsteamanuensis +47-22841672 sebaswat@uio.no Filosofi
Wiestad, Else I Professor emeritus +47-22857632 wiestad@uio.no Filosofi, filosofihistorie, kontinentalfilosofi, kvinne- og kjønnsteori, kropps- og stedsfenomenologi, pedagogisk teori