heidiam

Could not get user data from external service

Publications

 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2015). Request for a radical redefinition: Curatorial politics after institutional critique, In Heidi Bale Amundsen & Gerd Elise Mørland (ed.),  Curating and politics beyond the curator: Initial reflections.  Hatje Cantz Verlag.  ISBN 978-3-7757-4079-1.  Kapittel 1.  s 15 - 28
 • Amundsen, Heidi Bale (2011). Sontag og Barthes: Melankolske meditasjoner over fotografiet. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2-3), s 68- 84
 • Amundsen, Heidi Bale (2009). Fotografiet som kroppslig erfaring: En lesning av Roland Barthes' Det lyse rommet (1980) på bakgrunn av Maurice Merleau-Pontys fenomenologi. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  92(3), s 162- 173
 • Amundsen, Heidi Bale (2008). "Joel-Peter Witkin og fotografiets nærvær", I: Christian Refsum & Ellinor Bent Dalbye (red.),  Kritikk, dømmekraft og intervensjon. En artikkelsamling fra Estetikkprogrammets konferanse på Tyrifjord 8. og 9. mai 2008.  Universitetet i Oslo.  Artikkel nr. 11.  s 123 - 131
 • Amundsen, Heidi Bale (2006). ”Spenningsfylt sameksistens mellom form og innhold”. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  (4), s 15- 22

View all works in Cristin

 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (ed.) (2015). Curating and politics beyond the curator: Initial reflections. Hatje Cantz Verlag.  ISBN 978-3-7757-4079-1.  128 s.

View all works in Cristin

 • Amundsen, Heidi Bale (2019). Perceiving structural unity in photobooks: Principles of rereading and emergent patterns. Show summary
 • Amundsen, Heidi Bale (2015). Seminaret "Geography of Time: Experience and Memory" på Samtidskunstmuseet. I forbindelse med Fiona Tan-utstilling..
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2015). A Fresh Perspective on Curatorial Politics.
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2015). Preface, In Heidi Bale Amundsen & Gerd Elise Mørland (ed.),  Curating and politics beyond the curator: Initial reflections.  Hatje Cantz Verlag.  ISBN 978-3-7757-4079-1.  Forord.  s 4 - 10
 • Karlsen, Stina Gregersen & Amundsen, Heidi Bale (2015, 05. november). Vurderer å politianmelde Astrup Fearnley-museet for ‘pornografisk bilde av en 10-åring’.  Dagbladet.
 • Amundsen, Heidi Bale (2014). "Mangelen på fotobokkritikk i norske medier." Jeg ledet paneldebatt om mangelen på fotobokkritikk i norske medier.
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2014). Organisering av konferansen Curating and Politics: In Theory, avholdt ved Henie Onstad Kunstsenter 5. april 2014, samt åpningsforedrag. Begge deler ved Gerd Elise Mørland, HiOA, og Heidi Bale Amundsen, UiO.
 • Amundsen, Heidi Bale (2013). Truth, lies and thwarted fables: Nan Goldin’s Ballad of Sexual Dependency and the dual poetics of the photobook.
 • Amundsen, Heidi Bale (2012). Om forsinkelsen i fotobokfeltet og meningsfulle mellomrom.
 • Amundsen, Heidi Bale (2012). Tentativ tilnærming til fotobokfeltet. Objektiv. Tidskrift for kamerabasert kunst.  ISSN 1891-6198.  (6)
 • Amundsen, Heidi Bale (2011). Forhandlinger om forsvarets identitet/Negotitating the identity of the armed forces, I: Line Ulekleiv (red.),  Rena leir. Fotografi i militære rammer.  KORO, Forsvarsbygg.  ISBN 978-82-93033-02-8.  Kapittel 3.
 • Amundsen, Heidi Bale (2011). Konseptuelle kunstnerskap i objektiv ramme. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale (2011). Mellom det synlige og det sagte: Roland Barthes’ fenomenologiske undersøkelse av fotografiet.
 • Amundsen, Heidi Bale (2011). Negotiations on the identity of the armed forces, In Line Ulekleiv (ed.),  Rena leir. Fotografi i militære rammer.  KORO, Forsvarsbygg.  ISBN 978-82-93033-02-8.  Kapittel 3.  s 153 - 158
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). "Amy, Amy, Amy...". Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). Det synliges gåte. Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). "Forsøk på en relasjonell aktivisme". Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). "Fotobøkenes minste felles multiplum". Objektiv.  (2), s 62- 67
 • Amundsen, Heidi Bale (2010, 30. september). "Fotografi, fenomenologi og nærværserfaring". [Internett].  www.masterbloggen.no.
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). Fotografi, kroppserfaring og nærvær.
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). "Fotografiske klisjéer". Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). "Smalt perspektiv på fotofeltet". Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). "Ti spørsmål: Marte Aas". Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale (2010). Каролін Хрістов-Бакарджиєв: «Професіоналізація кураторської практики – один із найреакційніших моментів в історії сучасного мистецтва». KORYDOR.
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2010). "A twist of paradox: Interview with Carolyn Christov-Bakargiev". On-Curating.org.  (4), s 10- 12
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2010). Bygg en sann historie.
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2010). "Denial, delusion and curating in the U.S.: Interview with Mary Anne Staniszewski". On-Curating.org.  (4), s 2- 4
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2010). "Det samtidiges paradoks". Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2010). "Det som skjer her og nå". Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2010). "The political potential of curatorial practise: Introduction". On-Curating.org.  (4), s 1- 2
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2010). "The politics of the small act: Interview with Paul O'Neill". On-Curating.org.  (4), s 6- 10
 • Amundsen, Heidi Bale & Mørland, Gerd Elise (2010). "The potential of the curatorial articulation: Interview with Simon Sheik". On-Curating.org.  (4), s 4- 6
 • Amundsen, Heidi Bale (2009). "Dette er ikke en bok, det er en utstilling". Kunstkritikk.no.  ISSN 1504-0925.
 • Amundsen, Heidi Bale (2009). Fotografi, fenomenologi og nærværserfaring: En undersøkelse av Roland Barthes’ punctumbegrep på bakgrunn av Joel-Peter Witkins og David Nebredas postmoderne kunstfotografi.
 • Amundsen, Heidi Bale (2009). Zoom – En videoutstilling. [CD].
 • Amundsen, Heidi Bale (2008). Joel-Peter Witkin og fotografiets nærvær.

View all works in Cristin

Published Jan. 11, 2018 10:26 AM - Last modified Jan. 11, 2018 10:26 AM