Øivind Lorentz Storm Bjerke

Professor - History of Art
Image of Øivind Lorentz Storm Bjerke
Norwegian version of this page
Phone +47 22855379
Mobile phone +4790888086
Room 531 NT
Username
Visiting address 0315 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Art History, Munch

Publications

 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2018). Håkon Bleken Retrospektivt. Tradisjon og opprør., I:  Håkon Bleken. Do not og Gentle.  Uten Tittel AS.  ISBN 9788293502234.  kapittel.  s 52 - 81
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2018). Vinternatt i fjellene, I: Mai Britt Guleng & Marianne Yvenes (red.),  Harald Sohlberg: Uendelige landskap.  Hirmer Verlag.  ISBN 978-82-8154-128-3.  Vitenskapelig artikkel.  s 75 - 85
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). Modernisme i fotografiet, I: Hanne Holm - Johnsen (red.),  En fotohistorie. Fra synsmaskin til Instagram. Preus museums samling..  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-771-0.  Kapittel 06.  s 303 - 314
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2012). Roar Matheson Bye: Oslo - Paris - Brlin 1918 - 1928. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  95(3), s 180- 187
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2012). The Pavilion of De 14, In Hubert Van Den Berg; Irmeli Hautamäki; Benedikt Hjartarson; Torben Jelsbak; Rikard Schönström; Per Stounbjerg; Tania Ørum & Dorthe Aagesen (ed.),  A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925.  Rodopi.  ISBN 9042036206.  Part 3.  s 371 - 378
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2011). Kunstnerne på Gløshaugen, I: Helge Solberg (red.),  ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2690-4.  kapittel.  s 67 - 80
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2011). Per Palle Storm, I:  Per Palle Storm.  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-099-6.  Kapittel.  s 7 - 30
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2011). The Mermaid Motif in Edvard Munch´s Art, In Mai Britt Guleng (ed.),  eMunch.no - Text and Image.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-90128-71-0.  Kapitel.  s 169 - 184
 • Bjerke, Øivind Storm (2010). Cézannes betydning for Erik Werenskiold og hans krets, I:  Erik Werenskiold og hans krets. Utfordringen fra Cézanne.  Labyrinth Press.  ISBN 9788291388632.  Kapittel.  s 31 - 70
 • Bjerke, Øivind Storm (2010). Evard Munch og den maleriske erindring - Gjentagelse og formal modernisering i sene verker, I: Jan Åke Pettersson & jan åke pettersson (red.),  Kjærlighetens strand.  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-093-4.  Kapitel.  s 63 - 79
 • Bjerke, Øivind Storm (2010). L´attachement de Munch a ses propres tableaux, I: Marc Restellini & Dieter Buchhart (red.),  Edvard Munch ou l´"Anti-Cri".  Editions Pinacotheque de Paris.  ISBN 9782358670081.  Kapitel.
 • Bjerke, Øivind Storm (2010). Nye bygg for kunstmuseer. Bygg som uttrykk for holdninger, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  Kapittel.  s 237 - 251
 • Bjerke, Øivind Storm (2010). Samler i samtid, I:  Sans og Samling.  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-098-9.  Kapitel.  s 7 - 15
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Biedemeier portraits as a "format": A propos the Lied Collection, In Marit Werenskiold (ed.),  Consul Jonas Lied and Russia. Collector, Diplomat, Industrial Explorer 1910 - 1931.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-286-1.  Kapittel.  s 49 - 58
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Die Brücke og tresnittet, I: Mai Britt Guleng (red.),  Edvard Munch og Die Brücke.  Labyrinth Press.  ISBN 9788291388564.  Artikkel.  s 67 - 91
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Et tilbakeblikk, I: Stein Slettebak Wangen (red.),  Et portrett. Håkon Bleken.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-23655-6.  Artikkel.  s 181 - 226
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Hanne Christiansen. I dialog med den kunstneriske arven, I: jan åke pettersson (red.),  Hanne Christiansen.  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-081-1.  Artikkel.  s 10 - 35
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Scream as Part of the Art Historical Canon, In Ingebjørg Ydstie (ed.),  The Scream.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-419-0532-2.  kapittel.  s 13 - 55
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Style and Technique as strategic devices used by the "middle Generation" 1882 - 86, In Ingebjørg Ydstie (ed.),  Munch becoming "Munch".  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-90128-61-1.  Artikkel.  s 35 - 61
 • Bjerke, Øivind Storm (2007). Meaning and physicality in the art of Munch, In Dieter Buchhart (ed.),  Edvard Munch: signs of modern art.  Hatje Cantz Verlag.  ISBN 9783775719131.  kapittel.  s 24 - 31
 • Bjerke, Øivind Storm (2007). The Scream as image of a "scream". Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  90(3), s 175- 185
 • Bjerke, Øivind Storm (2006). Edvard Munch, "The Sick Child": form as content, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  kapittel.  s 65 - 86
 • Bjerke, Øivind Storm (2006). Fiskeriets Dynamikk, Arne Ekeland i Svolvær 1935, I: Anne Aaserud (red.),  Fra Paris til Svolvær, Kunstnere i Lofoten i mellomkrigstiden.  Nordnorsk Kunstmuseum.  ISBN 82-91834-29-6.  Fiskeriets Dynamikk.  s 77 - 91
 • Bjerke, Øivind Storm (2006). Innledende essay, I: Arnt Normann Fredheim (red.),  Håkon Bleken: retrospektiv: 21. mai-24. september 2006.  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-035-4.  Innledning.
 • Bjerke, Øivind Storm (2006). Seks malere, I: Trond Olsen (red.),  Ibsen 2006 - hans viktigste drama sett med billedkunstneres øyne.  Art Pro AS.  ISBN 82-91163-06-5.  Seks malere.
 • Bjerke, Øivind Storm (2006). Two Generations of Symbolists, In Jonathan Penfold (ed.),  Félicien Rops, Edvard Munch. Woman Man.  The Transpetrol Foundation.  ISBN 2-9600610-1-2.  Two Generations of Symbolists.  s 28 - 35
 • Bjerke, Øivind Storm (2005). Bok og bilde, I: Einar Wexelsen & Øivind Storm Bjerke (red.),  Hans Gerhard Sørensen : 1923-1999.  Labyrinth Press.  ISBN 82-7393-029-7.  kapittel.
 • Bjerke, Øivind Storm (2005). Il maestro del "non finito", I: Øivind Storm Bjerke & Achille Bonito Oliva (red.),  Munch 1863-1944.  Skira.  ISBN 88-7624-237-6.  kapittel.  s 21 - 33
 • Bjerke, Øivind Storm (2005). Kunstfag, kunst og visuell kunst, I: Holger Koefoed (red.),  Kunsten og det mediespesifikke: en fagbok om de materialbaserte kunstartenes situasjon.  Akademisk Publisering.  ISBN 82-92613-07-2.  kapittel 2.2.  s 39 - 58
 • Bjerke, Øivind Storm (2005). Trøndermalere og nyklassisismen, I: Eli Okkenhaug (red.),  Utopi og Nostalgi. Norsk maleri på 1920-tallet.  Bergen Kunstmuseum.  ISBN 82-91808-32-5.  kapittel.  s 29 - 46
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). Kunstmuseet som arena for skiftende diskurser. En face.  ISSN 1502-7155.  2(1), s 4- 15
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). P.N.Arbo Malerisamlingen på Gulskogen, I: Einar Sørensen (red.),  Gulskogen og landlivets gullalder.  Drammens Museum.  ISBN 82-990668-2-4.  artikkel.  s 240 - 273
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). Portrettmaleri mellom modernisme og tradisjon, I: Janike sverdrup Ugelstad (red.),  Portrett i Norge.  norsk folkemuseum.  ISBN 82-7393-143-9.  artikkel.  s 202 - 216

View all works in Cristin

 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2020). BJARNE MELGAARDS VERDEN AV FØLSOMME DYR OG MENNESKER; STÅLE BLÆSTERDALEN. KUNST I BERGSTADEN.  ISBN 978-82-690307-4-7.  86 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2020). HAUGAR 25 ÅR. VESTFOLD MUSEENE.  ISBN 978-82-92095-39-3.  88 s.
 • Yvenes, Marianne; Ustvedt, Øystein; Simonsen, Talette Rørvik; Johnsen, Espen & Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2020). Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne.. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-135-1.  160 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2018). Odd Nerdrum. Komplett / grafikk 1962 - 2014. Drammens Museum.  ISBN 9788292694169.  35 s.
 • Finborud, Lars Mørch; Ugelstad, Caroline & Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2018). Håkon Bleken. Do not og Gentle. Uten Tittel AS.  ISBN 9788293502234.  224 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2017). Lars Lerin. Orfeus.  ISBN 978-91-87543-96-8.  20 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2017). Vi som ånderfor kunsten. Drammens Kunstforening.  ISBN 978-82-92694-15-2.  24 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). Arthur Meyer. Hurtigmaleren. Kunt i Bergstadn.  ISBN 978-82-690307-0-9.  6 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). Drammens ansikter. Tre generasjoner Sønsterdød. Drammens Kunstforening.  ISBN 978-82-92694-14-5.  38 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). Fotografisk speil for virkeligheten. GILKA.  9 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). Hilde Vemren. Frydefylt, freidig og dekorativ kunst. Kunsthall Grenland.  8 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). Kåre Kivijärvi. Blomqvist Kunsthandel.  70 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm; Wille, Gunnar E.; Haverkamp, Frode; Koefoed, Holger & høisæther, Ole Rikard (2016). Norske Selskab Kunsten. Norske Selskab.  ISBN 978-82-999801-2-8.  300 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2015). Kunst i Bergstaden 2015. Kunst i Bergstaden.  91 s.
 • Ritter, William & Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2015). Edvard Munch. PAX Forlag.  ISBN 978-82-530-3645-8.  187 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2014). Crossover: Fra tekst til bilde. Drammen Kunstforening.  ISBN 978-82-92694-12-1.  32 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2014). Crossroads. Labyrinth Press.  ISBN 9788273931665.  255 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2014). Peter Esdaile. Labyrinth Press.  ISBN 978.82-7393-168-9.  198 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2013). Rolf F. Hoff: Kolorist uten tittel. Drammen Kunstforening.  ISBN 978-82-92694-11-4.  46 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2011). Per Palle Storm. Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-099-6.  144 s.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2011). Ragnar Almén - Maleren. Gallerberg Forlag.  ISBN 978-82-92095-32-4.  17 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2010). Aase Texmon Rygh. Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-397-2.  176 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2010). Kunstnerne ved Institutt for Byggekunst, Form og Farge Anno 2010. Trondhjems Kunstforening.  ISBN 978-82-7551-062-2.  6 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2010). Sans og Samling. Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-098-9.  127 s.
 • Werenskiold, Marit & Bjerke, Øivind Storm (2010). Erik Werenskiold og hans krets. Utfordringen fra Cézanne. Labyrinth Press.  ISBN 9788291388632.  71 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2009). Jostein Kirkerud: Kunstneriske dialoger. Trondheim Kunstmuseum.  ISBN 978-82-7551-051-6.  24 s.
 • vik, Cathrine Hovdahl & Bjerke, Øivind Storm (red.) (2009). Arthur Alstad 1899 - 1989. Trondheim Kunstmuseum.  ISBN 978-82-92827-04-8.  95 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Arne Ekeland. Broen til Melkeveien. Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-075-0.  144 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2007). Graham Nickson. Meeting and Passing. Lillehammer kunstmuseum.  ISBN 978-82-91388-51-9.
 • Bjerke, Øivind Storm (2007). Kai Fjell - Maleren. Haugar Vestfold Kunstmuseum.  ISBN 978-82-92095-09-6.  47 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2007). Klassiske impulser i norsk kunstliv. Lillehammer Kunstmuseum.  ISBN 978-82-91388-53-3.  8 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2007). Meaning and Physicality in the Art of Edvard Munch. Hatje Cantz Verlag.  ISBN 978-3-7757-1913-1.
 • Bjerke, Øivind Storm (2007). Samtidskunst fra Nordea Norges Kunstsamling. Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-047-7.
 • Bjerke, Øivind Storm (2005). Bård Brodersen : retrospektiv : kolorist i virkningsfeltet mellom konstruksjon og kaos. Drammens Museum.  ISBN 82-92694-00-5.  48 s.
 • Bjerke, Øivind Storm & Hoff, Svein Olav (2005). Harald Kihle, Natur og erotikk. Labyrinth Press.  ISBN 82-7393-026-2.  256 s.
 • Bjerke, Øivind Storm & Oliva, Achille Bonito (red.) (2005). Munch 1863-1944. Skira.  ISBN 88-7624-237-6.  279 s.
 • Wexelsen, Einar & Bjerke, Øivind Storm (red.) (2005). Hans Gerhard Sørensen : 1923-1999. Labyrinth Press.  ISBN 82-7393-029-7.  152 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). Maleriet som kropp. Labyrinth Press.  ISBN 82-992150-4-8.  380 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). Maleriet som kropp. Kistefos-museet. Labyrinth Press.  ISBN 82-7393-141-2.  93 s.
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). Ragnar Almén. Cicero Grafisk AS.  ISBN 82-993728-6-0.  165 s.

View all works in Cristin

 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2020). HUGAR 25 ÅR JUBILEUMSUTSTILLING.
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2020). Viksjø, Nesjar and Picasso, In  Bevegelser i betong. Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne..  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-135-1.  kapittel.  s 69 - 89
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2017). Poul Ferland: Hvad er et kunstmuseum idag?. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  s 157- 160
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). 1900-tallet som modernismens århundre. Portrettsamlingen., I:  Norske Selskab Kunsten.  Norske Selskab.  ISBN 978-82-999801-2-8.  Kapitelnummer 6,8.  s 142 - 214
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). Hans Gude: An artists journey. Romantik: Journal for the Study of Romanticisms.  ISSN 2245-599X.  1(5), s 134- 136
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2016). Verdens vakreste fotomuseum, I: Hanne Holm - Johnsen (red.),  En fotohistorie. Fra synsmaskin til Instagram. Preus museums samling..  Forlaget Press.  ISBN 978-82-7547-771-0.  Essay.  s 431 - 443
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2014). Skåret i tre - men ikke hogd i stein. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  20(4), s 7- 14
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2012). Aase Texmon Rygh: Mot uendelig. Kunst Pluss.  ISSN 1891-5515.  (2), s 5- 12
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2012). Når ikke opp til forventningene. Numer : tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst.  ISSN 0807-1152.  26(92), s 8- 12
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2011). Kunstscenens vrangside. Numer : tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst.  ISSN 0807-1152.  87, s 39
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2011). Ny norsk kunst - fra Oslo. Numer : tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst.  ISSN 0807-1152.  90(4), s 34- 35
 • Bjerke, Øivind Lorentz Storm (2011). Signatur og referanser. Numer : tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst.  ISSN 0807-1152.  89, s 30- 33
 • Bjerke, Øivind Storm (2009). Arthur Alstad, forsøk på en plassering i en kunsthistorisk sammenheng, I: Cathrine Hovdahl vik & Øivind Storm Bjerke (red.),  Arthur Alstad 1899 - 1989.  Trondheim Kunstmuseum.  ISBN 978-82-92827-04-8.  Kapitel 4.  s 39 - 53
 • Bjerke, Øivind Storm (2009). Håkon Gullvågs portretter, I: Harald Stanghelle (red.),  Speil for tidens ansikt.  Labyrinth Press.  ISBN 978-82-7393-089-7.  kapittel 1.  s 11 - 29
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). "Bilde" og "Virkelighet", I: Ingeborg Hjorth (red.),  Bestialitet - Humanitet. Ove Stokstad.  Falstadsenteret.  ISBN 978-82-92383-15-5.  Artikkel.  s 18 - 28
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Kritisk museumsvokter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bjerke, Øivind Storm (2008). Norsk Skulpturbiennale 2008. Mangfold i tre dimensjoner.
 • Bjerke, Øivind Storm (2007). Kai Fjell.
 • Bjerke, Øivind Storm (2006). From New Jersey and Elsewhere.
 • Bjerke, Øivind Storm (2006). Lee Friedlander. Katalog.  ISSN 0904-2334.  18(1), s 4- 16
 • Bjerke, Øivind Storm (2005). Bård Brodersen Retrospektiv. kolorist i virkningsfeltet mellom konstruksjon og kaos.
 • Bjerke, Øivind Storm (2005). Klassisisme, romantikk og biedermeier.
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). Kan utsmykning være kunst?.
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). Kunstfag, kunst, material og formålstjenlighet.
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). Kunstmuseum eller kunsthall?.
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). "Lørdagsmøte".
 • Bjerke, Øivind Storm (2004). "Typisk amerikansk", amerikansk kunst etter 1950.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:00 PM - Last modified Mar. 13, 2018 1:17 PM