Øivind Andersen

Image of Øivind Andersen
Norwegian version of this page
Room 606 NT
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Tags: Classics

Publications

 • Andersen, Øivind (2015). Borgerrett og politisk deltakelse i det klassiske Athen. In Bull, Kirsti Strøm (Eds.), Borgerrolle og borgerrett . Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-044-8. p. 12–28.
 • Andersen, Øivind (2014). A sidelong glance. Asiatische Studien - Études Asiatiques. ISSN 0004-4717. 68(4), p. 915–923.
 • Andersen, Øivind (2014). Nordmenn og romere omkring 1814. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 43–52.
 • Andersen, Øivind (2012). Kairos and ‘the rhetorical situation’. In Kjeldsen, Jens Elmelund & Grue, Jan (Ed.), Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. ISSN 978-91-86093-09-9. p. 234–243.
 • Andersen, Øivind (2011). Høyere utdanning i antikken. Fortid. ISSN 1504-1913. p. 19–22.
 • Andersen, Øivind (2011). Lukian og filosofene. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 30–44.
 • Andersen, Øivind (2011). Happiness in Homer. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 85(1), p. 2–16. doi: 10.1080/00397679.2011.631355.
 • Andersen, Øivind (2011). Older heroes and earlier poems: the cae of Heracles in the Odyssey. In Andersen, Øivind & Haug, Dag Trygve Truslew (Ed.), Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry. Cambridge University Press. ISSN 978-0521194976. p. 138–151. doi: 10.1017/cbo9780511921728.010.
 • Andersen, Øivind & Haug, Dag Trygve Truslew (2011). Introduction. In Andersen, Øivind & Haug, Dag Trygve Truslew (Ed.), Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry. Cambridge University Press. ISSN 978-0521194976. p. 1–19.
 • Andersen, Øivind (2010). Innledende essay. In Østbye, Peter (Eds.), Odysseen (gjendiktet). De norske bokklubbene. ISSN 9788205239258. p. VII–XXXVIII.
 • Andersen, Øivind (2010). Om talere og skuespilleri i antikken. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 70–88.
 • Andersen, Øivind (2009). Rethoric and stylistics in ancient Rome/Rethorik und Stilistik der römischen Antike. In Fix, Ulla; Gardt, Andreas & Knape, Joachim (Ed.), Rethorik und Stilistik/Rethoric and Stylistics. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110211405. p. 25–54.
 • Andersen, Øivind (2009). How Greeks came to grips with the past. In Barstad, Hans M. & Briant, Pierre (Ed.), The Past in the Past. Concepts of Past Reality in Ancient Near Eastern and Early Greek Thought. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-487-8. p. 47–77.
 • Andersen, Øivind (2009). Retorikk og poetikk hos Aristoteles. In Måseide, Atle & Skirbekk, Gunnar (Ed.), Filosofi i vår tid : festskrift til Jon Hellesnes. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7516-5. p. 178–197.
 • Andersen, Øivind (2008). Ian Worthington (ed.), A Companion to Greek Rhetoric. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Andersen, Øivind (2008). Palasstiden som polisens speil. Theseus og athenernes forestillinger om fortiden. In Iddeng, Jon Wikene (Eds.), Fra palass til polis: Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-497-7. p. 259–301.
 • Andersen, Øivind (2008). Etterord, Aristoteles, Poetikken. Vidarforlaget AS. ISSN 9788279900672. p. 113–157.
 • Andersen, Øivind (2008). Hipparchos. In Andersen, Øivind (Eds.), Platons samlede verker Bind IX. Vidarforlaget AS. ISSN 9788290016970. p. 89–104.
 • Andersen, Øivind (2008). Elskerne. In Andersen, Øivind (Eds.), Platons samlede verker Bind IX. Vidarforlaget AS. ISSN 9788290016970. p. 105–119.
 • Andersen, Øivind (2008). Classics in a Cold Climate. Union Academique Internationale. Compte Rendu de la Session Annuelle du Comite. ISSN 0074-9346. p. 34–44.
 • Andersen, Øivind (2007). Georg Sverdrup – greskprofessor og grunnlovsmann. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 61–90.
 • Andersen, Øivind (2007). Devin Stauffer: The Unity of Plato's Gorgias. Rhetoric, Justice and the Philosophic Life. Rhetorical Review : The Electronic Review of Books on the History of Rhetoric. ISSN 1901-2640. 5(1), p. 18–22.
 • Fossheim, Hallvard; Andersen, Øivind; Dimas, Panagiotis; Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Løkke, Håvard & Rabbås, Øyvind (2007). Kommentar til Kallikles-episoden: Gorgias 481b-522e. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 42(1-2), p. 80–150.
 • Andersen, Øivind (2007). Thukydid - alle tiders historiker. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 58–72.
 • Andersen, Øivind (2006). Euthydemos. Oversatt med innledning og noter, Platons samlede verker Bind III. Vidarforlaget AS. ISSN 8290016794. p. 75–134.
 • Andersen, Øivind (2006). Gorgias. Oversatt med innledning og noter, Platons samlede verker Bind III. Vidarforlaget AS. ISSN 8290016794. p. 135–269.
 • Andersen, Øivind (2006). Menexenos. Oversatt med innledning og noter, Platons samlede verker Bind III. Vidarforlaget AS. ISSN 8290016794. p. 321–348.
 • Andersen, Øivind (2006). Marcus Fabius Quintilianus: Institutio oratoria. Opplæring av talaren I-III. Omsetjing og innleiing ved Hermund Slaattelid. Forord ved Georg Johannesen. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, p. 111–121.
 • Andersen, Øivind (2006). Gorm Tortzen: Antikk mytologi. Oversatt av Arve Torkelsen. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, p. 121–125.
 • Andersen, Øivind (2005). Plutark og Pseudo-Lukian i Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 123–131.
 • Andersen, Øivind (2004). Seirenenes sang. Fortelling, eksempel, allegori. In Mo, Gro Bjørnerud & Holm, Jon (Ed.), Figura : Festskrift for Karin Gundersen. Unipub forlag. ISSN 82-7477-183-4. p. 1–11.
 • Andersen, Øivind (2004). Innledende essay. In Mørland, Henning (Eds.), Historie / Herodot ; oversatt av Henning Mørland ; med et innledende essay av Øivind Andersen. Den Norske Bokklubben. ISSN 82-525-5205-6.
 • Andersen, Øivind (2003). Klassiske gravtaler: Athenernes bilde av Athen. In Blomqvist, Jerker (Eds.), Bilden av Athen genom tiderna. Platonselsällskapet. ISSN 91-974616-1-X. p. 48–71.
 • Andersen, Øivind (2003). Tegnérs samtidige i Norge: Georg Sverdrup og "slekten fra 1814". In Vingen, Tone (Eds.), Tegnér och retoriken. Tegnérsamfundet och Rhetor förlag. ISSN 91-974078-4-4. p. 25–53.
 • Andersen, Øivind (2003). Æres den som æres bør: Et sjangertrekk i greske gravtaler. In Iddeng, Jon Wikene (Eds.), Antikke samfunn i krig og fred: Festskrift til Johan Henrik Schreiner. Novus Forlag. ISSN 82-7099-378-6. p. 76–86.
 • Andersen, Øivind (2003). Some Problems of Hypokrisis in Aristotle�s Rhetoric. In Piltz, Anders (Eds.), For Particular Reasons. Studies in Honour of Jerker Blomqvist. Nordic Academic Press. ISSN 91-89116-51-8. p. 19–32.
 • Andersen, Øivind (2003). Matematikk og latin. In Bolt-Jørgensen, Henrik (Eds.), Levende ord. Græsk, Latin, Oldtidskundskab. Klassikerforeningen. ISSN 87-89504-40-2. p. 75-–78.
 • Andersen, Øivind (2003). The Symposium Tradition, Targeted Cancer Therapies. An Odyssey. Ravnetrykk. ISSN 82-91378-32-0. p. 13–17.
 • Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (2003). Hvor relevant er retorikken? In Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (Ed.), Retorikkens relevans. Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. ISSN 82-90954-24-7. p. 5–15.
 • Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (2003). Retorikkfaget på rullebanen. In Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (Ed.), Retorikkens relevans. Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. ISSN 82-90954-24-7. p. 141–155.
 • Andersen, Øivind (2002). Retorikk - eller humanioras dannelsesverdi. In Hastrup, Kirsten (Eds.), Videnskab og Værdier. Den humanistiske udfordring. Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab. Historisk-filosofiske Skrifter 25. p. 183–191.
 • Andersen, Øivind (2001). Den klassiske retorikken som informasjonssystem. In Gottschalk, Petter & Welle-Strand, Anne (Ed.), Læring gjennom økonomi, system og prosjekt. NKI-forlaget, Oslo. ISSN 82-562-5374-6. p. 98–110.
 • Andersen, Øivind (2001). Platons Kleitofon. Oversettelse med innledning og noter, Platons verker, bind V. Vidarforlaget, Oslo. ISSN 82-90016-87-5. p. 7–16.
 • Andersen, Øivind & Haarberg, Jon (2001). Making Sense of Aristotle's Poetics, Making Sense of Aristotle. Essays in Poetics. Duckworth. p. 1–5.
 • Andersen, Øivind (2001). How Good Should an Orator Be? In Wooten, Cecil W. (Eds.), The Orator in Action and Theory in Greece and Rome. Brill, Leiden-Boston-Köln. p. 3–16.

View all works in Cristin

 • Andersen, Øivind & Haug, Dag Trygve Truslew (2011). Relative Chronology in Early Greek Epic Poetry. Cambridge University Press. ISBN 978-0521194976. 296 p.
 • Andersen, Øivind (2008). Platons samlede verker Bind IX. Vidarforlaget AS. ISBN 9788290016970. 363 p.
 • Andersen, Øivind (2006). Platons samlede verker Bind III. Vidarforlaget AS. ISBN 8290016794. 348 p.
 • Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars (2003). Retorikkens relevans. Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. ISBN 82-90954-24-7. 155 p.
 • Andersen, Øivind (2001). Im Garten der Rhetorik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 355 p.
 • Andersen, Øivind & Haarberg, Jon (2001). Making Sense of Aristotle. Essays in Poetics. Duckworth. 230 p.

View all works in Cristin

 • Salvanes, Anne Gro Vea; Gallo, Natalya; Folkvord, Arild; Staby, Arved; Solås, Martine Røysted & Saltalamacchia, Francesco [Show all 15 contributors for this article] (2021). The HypOnFjordFish project - effects of oxygen loss on fish in West Norwegian fjords.
 • Andersen, Øivind & Thorsen, Dag Einar (2018). Hegemoni. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Andersen, Øivind (2014). On institutions - fundamentals of confidence and trust. Norges banks skriftserie. ISSN 0802-7188.
 • Andersen, Øivind & Asztalos, Murdoch Monika (2012). IN MEMORIAM TOMAS HÄGG. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 86(1), p. 1–2. doi: 10.1080/00397679.2012.705074.
 • Andersen, Øivind (2011). Peira. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Glaukos. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Bellerophontes. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Thersites. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Creophylei. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Cynaethus. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Homeridae. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Diomedes. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Pisistratean Recension. In Finkelberg, Margalit (Eds.), The Homer Encyclopedia I-III. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-7768-9.
 • Andersen, Øivind (2011). Forord. In Iddeng, Jon Wikene & Wenn, Camilla Cecilie (Ed.), Antikkleksikon. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19309-5. p. 8–15.
 • Andersen, Øivind (2010). Anmeldelse av Lukian fra Samosata: Menippéiske satirer, overs. komm. og etterord av Aslak Rostad. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. p. 121–125.
 • Andersen, Øivind & Skoie, Mathilde (2009). Antikkens språk i verden. Gresk og latin. Fokus på språk. ISSN 1890-3622.
 • Andersen, Øivind (2008). Aristoteles, Poetikken. Vidarforlaget AS. ISSN 9788279900672.
 • Andersen, Øivind (2005). Bruce McComiskey: Gorgias and the New Sophistic Rhetoric. Rhetorical Review : The Electronic Review of Books on the History of Rhetoric. ISSN 1901-2640. 3(3), p. 10–13.
 • Andersen, Øivind (2004). Emil Smith. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 314–315.
 • Andersen, Øivind (2004). Peter Olrog Schjøtt. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 94–95.
 • Andersen, Øivind (2004). Barry B. Powell, Homer. The Classical bulletin. ISSN 0009-8337. 80(2), p. 319–321.
 • Andersen, Øivind (2003). Retorikk - studiefag nummer 1 i antikken.
 • Andersen, Øivind (2003). Da det å studere var å studere retorikk.
 • Andersen, Øivind (2003). Hva ser vi etter når vi ser etter retorikken i en tekst.
 • Andersen, Øivind (2003). Ting taler ikke for seg selv.
 • Andersen, Øivind (2003). Den klassiske retorikkens problematiske plass i et moderne retorikkstudium.
 • Andersen, Øivind (2003). Retorikken og jussen.
 • Andersen, Øivind (2002). Hva er en myte?
 • Andersen, Øivind (2002). Klassisk retorikk i lys av moderne informasjonssystemer.
 • Andersen, Øivind (2002). Kraggerud, Egil. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7. p. 357–358.
 • Andersen, Øivind (2002). [M. Alden: Homer Beside Himself. Para-Narrative in the Iliad, Oxford 2000] anm. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Andersen, Øivind & Osnes, Eivind (2002). Forskning og råd. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Andersen, Øivind (2002). Om retorikk. [Radio]. NRK - Kulturbeitet, Verdibørsen, P3-nyhetene.
 • Andersen, Øivind (2002). Kunsten å overbevise. [Radio]. Dagbladet, Magasinet.
 • Andersen, Øivind (2002). By og land i retorikken: Urbanitas/Urbanitet.
 • Andersen, Øivind (2002). Retorikken som dannelsesfag.
 • Andersen, Øivind (2002). Retorikkens hage.
 • Andersen, Øivind (2002). Innledende Essay, Homer: Iliaden. Den Norske Bokklubben, Oslo. p. 9–42.
 • Andersen, Øivind (2001). Verbal påvirkning: et retorisk perspektiv.
 • Andersen, Øivind (2001). Tragediens fødsel - filosofisk refleksjon og filologisk kritikk.
 • Andersen, Øivind (2001). Norwegen, Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeiptions- und Wissenschaftsgeschichte. Verlag J. B. Metzler. ISSN 3-476-01485-1. p. 1084–8-.
 • Andersen, Øivind (2001). Retorikk og didaktikk.
 • Andersen, Øivind (2001). Kunsten å skjule kunsten.
 • Andersen, Øivind (2001). Retorikken som pedagogikk og pedagogikken som retorikk.
 • Andersen, Øivind (2000). Georg Sverdrup - vår første greskprofessor.
 • Andersen, Øivind (2000). Retorikk - høgre utdanning i antikken.
 • Andersen, Øivind (2000). Forholdet mellom poetikk og retorikk hos Aristoteles.
 • Andersen, Øivind (2000). Det retoriske dannelsesideal som antropologisk innflytelsesfaktor i antikken.
 • Andersen, Øivind (2001). Pausanias. Klassikerforeningen, Danmark. ISSN 87-89504-34-8.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:59 PM - Last modified Dec. 14, 2020 1:55 PM