Espen Schaanning

Professor - History of Ideas
Image of Espen Schaanning
Norwegian version of this page
Phone +47-22856101
Mobile phone 95943656 +47 95943656
Room GM 604
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History of ideas, Punishment, French Enlightenment, The Scout Movement, School history, Pacifism

Publications

View all works in Cristin

 • Schaanning, Espen (2019). Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0232-0.  325 s.
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet. Kolofon forlag.  ISBN 978-82-300-1779-1.  302 s.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (red.) (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  301 s.
 • Schaanning, Espen (2015). Barneridderne. Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48728-7.  651 s.

View all works in Cristin

 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år. Fra Arrs forunderlige historie.
 • Schaanning, Espen (2019). Om idéhistoriefagets nytte.
 • Schaanning, Espen (2019). Oppdragende natur. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(1–2), s 170- 175
 • Schaanning, Espen (2019). Prestasjonspressets pris. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  31(1–2), s 160- 166
 • Schaanning, Espen (2019). Skolen – et inkluderende fellesskap?.
 • Schaanning, Espen (2018). Er dagens skole til alle barns beste?.
 • Schaanning, Espen (2018). Lek og lær. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (24), s 54- 55
 • Schaanning, Espen (2018). MIO, min MIO. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2018). Makt og kunnskap. Noen poenger hos Foucault illustrert ved skolen som kunnskapsproduksjonsapparat.
 • Schaanning, Espen (2018). Om å snakke sant. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(2), s 122- 131
 • Schaanning, Espen (2018). Oppdragelse. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(1), s 1
 • Schaanning, Espen (2018). Prestasjonsskolens ofre. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(2), s 132- 138
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Den nordiske modellen under press.
 • Schaanning, Espen (2018). Til skolen for å siles ut. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (197), s 12- 13
 • Schaanning, Espen (2018). Virkelighetens fengsel. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  30(1), s 99- 103
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Innledning.  s 11 - 13
 • Schaanning, Espen (2017). Forsøket som løp ut i sanden. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 198- 200
 • Schaanning, Espen (2017). Heldagsskolens pris. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(2), s 128- 135
 • Schaanning, Espen (2017). Om å bruke Foucault: Fire metodestrategier, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  Kapittel 5.  s 87 - 100
 • Schaanning, Espen (2017). Skolen og humaniora. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 87- 94
 • Schaanning, Espen (2017). Skolens grep om barna. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 178- 187
 • Schaanning, Espen (2017). Ånden som rår. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 95- 103
 • Schaanning, Espen; Bekeng-Flemmen, Haakon; Britt Medalen, Nilsen & Rogne, Erlend (2017). Russland. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2016). Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen.
 • Schaanning, Espen (2016). Dagens skoletenkning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 144- 150
 • Schaanning, Espen (2016). Den store skolifiseringen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2016). Fra månesyke til psykose. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 116- 119
 • Schaanning, Espen (2016). Giskes skolefilosofi. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 103- 113
 • Schaanning, Espen (2016). Intellektuelle rebeller. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 164- 166
 • Schaanning, Espen (2016). Krig og filosofi. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 118- 120
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk til hverdags. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 121- 123
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk, religion og politikk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 120- 123
 • Schaanning, Espen (2016). Med skylapper på. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 151- 157
 • Schaanning, Espen (2016). Meningen med livet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2016). Meninger om meningen med livet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(3–4), s 166- 167
 • Schaanning, Espen (2016). Skolematte til besvær. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolens mål og mening. Molo idehistorisk studenttidsskrift.  (1), s 30- 43
 • Schaanning, Espen (2016). Skolerefleksjoner. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 123- 124
 • Schaanning, Espen (2016). Statens redning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 125- 127
 • Schaanning, Espen (2016). Talltanker. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 114- 117
 • Schaanning, Espen (2016). Tenkning om tenkning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(2), s 119- 121
 • Schaanning, Espen (2016). Tøyelige prinsipper. Tilsvar til Linda Gröning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  28(1), s 88- 91
 • Schaanning, Espen (2015). Alltid beredt – til hva?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 31
 • Schaanning, Espen (2015). Dammans dom. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2-3), s 200- 201
 • Schaanning, Espen (2015). Det håpløse fengslet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 156- 158
 • Schaanning, Espen (2015). Dommere til doms. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 125- 127
 • Schaanning, Espen (2015). Fascisme på norsk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 121- 122
 • Schaanning, Espen (2015). Foucault og kriminologien. Noen refleksjoner omkring en setning i Overvåkning og straff.
 • Schaanning, Espen (2015). Hamsuns nazisme. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 144- 145
 • Schaanning, Espen (2015). Heksejakt i nord. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 203- 205
 • Schaanning, Espen (2015). Klok av regning?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Schaanning, Espen (2015). Ondskapens metafysikk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 145- 147
 • Schaanning, Espen (2015). Opprørets dynamikk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 201- 202
 • Schaanning, Espen (2015). Pisking og sivilisasjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(2–3), s 205- 206
 • Schaanning, Espen (2015). Provokasjoner i det godes tjeneste. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(4), s 123- 125
 • Schaanning, Espen (2015). Speiderbevegelsen og nasjonalsosialismen.
 • Schaanning, Espen (2015). Speiderbevegelsens kompass. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 42
 • Schaanning, Espen (2015). Speiding og nazisme. Dagensnæringsliv.  s 28
 • Schaanning, Espen (2015). Teori om teori. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 153- 154
 • Schaanning, Espen (2015). Vi var med. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 147- 148
 • Schaanning, Espen (2014). Akademikernes samfunnsansvar. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3–4), s 1
 • Schaanning, Espen (2014). Ansvarets begrensninger. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 202- 204
 • Schaanning, Espen (2014). De to kulturer. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 154- 156
 • Schaanning, Espen (2014). Demokratiets trusler. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 164- 166
 • Schaanning, Espen (2014). Det moraliserende fengslet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 166- 169
 • Schaanning, Espen (2014). Diskursiveringen av det indre liv. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 198- 200
 • Schaanning, Espen (2014). Et forsvar for opplysningsfilosofien. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 158- 159
 • Schaanning, Espen (2014). Femmila er ikke hva den engang var. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 200- 202
 • Schaanning, Espen (2014). Historisk straffelov. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 206- 207
 • Schaanning, Espen (2014). Hvem skal ta ansvar for samfunnsansvaret?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 5- 7
 • Schaanning, Espen (2014). Idéhistorisk selvrefleksjon. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Schaanning, Espen (2014). Kurkamp. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 152- 154
 • Schaanning, Espen (2014). Med pinepåføring som yrke. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 171- 173
 • Schaanning, Espen (2014). Møkk i utvalg. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 170- 171
 • Schaanning, Espen (2014). Om å ordne historien. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 204- 206
 • Schaanning, Espen (2014). The Child Soldiers. When the Scout Movement came to Norway.
 • Schaanning, Espen (2014). Tøffe tider. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(2), s 169- 170
 • Schaanning, Espen (2014). Vitenskapsmenn med skitne hender. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(1), s 149- 150
 • Schaanning, Espen (2013). Barnas mann. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 114- 115
 • Schaanning, Espen (2013). Den skremmende historien. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(3), s 115- 117
 • Schaanning, Espen (2013). Disiplin. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(4), s 1

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:55 PM - Last modified Aug. 12, 2019 10:59 AM

Projects

No ongoing projects