Espen Schaanning

Professor - History of Ideas
Image of Espen Schaanning
Norwegian version of this page
Phone +47 22856101
Mobile phone +47 95943656
Room GM 604
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Other affiliations IFIKK

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History of ideas, Punishment, French Enlightenment, The Scout Movement, School history, Pacifism

Publications

 • Schaanning, Espen (2022). Meritokratiets historiske betydning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), p. 131–143.
 • Schaanning, Espen (2022). Krigen mot krigen. Folkereisning mot krig som opprørsbevegelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), p. 69–89.
 • Schaanning, Espen (2021). På det gamle systemets premisser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), p. 192–202.
 • Schaanning, Espen (2021). Om å verdsette elever. Forskjellstenkning i norsk skolepolitikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), p. 31–51.
 • Schaanning, Espen (2021). Den instrumentelle fornuftens inntog i barnehagen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), p. 106–119.
 • Schaanning, Espen (2020). Den offervillige fredssoldaten. Om å sublimere militære følelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(4), p. 91–114.
 • Schaanning, Espen (2020). Pedagogikkens begrensninger. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(3), p. 129–142.
 • Schaanning, Espen (2020). Ekskluderende individualisme. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 176–191.
 • Schaanning, Espen (2020). Om å se og bli sett. Speideruniformens semiotikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 89–109.
 • Schaanning, Espen (2019). Hamsterjulet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(3), p. 136–151.
 • Schaanning, Espen (2018). Speiderhumor. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2).
 • Schaanning, Espen (2018). Måling og mestring. Matematikkopplæring i barnehagen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1), p. 75–93.
 • Schaanning, Espen (2017). Prestasjonsskolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), p. 157–171.
 • Schaanning, Espen (2016). Den nye barnehageforståelsen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 103–113.
 • Schaanning, Espen (2015). Militær oppdragelse. Da speiderbevegelsen kom til Norge. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(2), p. 26–41. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-05541-1. 200 p.
 • Schaanning, Espen (2019). Farvel til skolen. John Holt og skolekritikken på 1960- og 70-tallet. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0223-8. 499 p.
 • Schaanning, Espen (2019). Modernitetens oppløsning. Sentrale skikkelser i etterkrigstidens idéhistorie. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0232-0. 325 p.
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet. Kolofon forlag. ISBN 978-82-300-1779-1. 302 p.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202565282. 301 p.

View all works in Cristin

 • Schaanning, Espen (2022). Oslo-skolen i praksis. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1), p. 144–151.
 • Schaanning, Espen & Thomas, Brodahl (2022). Opprør. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 34(1).
 • Schaanning, Espen; Aagre, Willy; Cone, Lucas & Wiewiura, Joachim S. (2022). En skolekritikk for vår tid. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 12–13.
 • Schaanning, Espen; Aagre, Willy; Cone, Lucas & Wiewiura, Joachim S. (2022). Nils Christies skolekritik har aldrig været mere aktuel. Folkeskolen (København). ISSN 0015-5837.
 • Schaanning, Espen (2022). Kanskje? Historien om en blå prikk. In Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Ed.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. p. 154–166.
 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Innledning. In Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Ed.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. p. 13–26.
 • Schaanning, Espen & Aagre, Willy (2022). Forord. In Schaanning, Espen & Aagre, Willy (Ed.), Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05541-1. p. 11–12.
 • Schaanning, Espen (2021). Meritokrati og verdighet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), p. 209–215.
 • Schaanning, Espen (2021). Fengslets fallitt. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(3-4), p. 204–209.
 • Schaanning, Espen (2021). Fengselssmerter. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. p. 108–119.
 • Schaanning, Espen (2021). Læreren som eksistensvekker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 154–157.
 • Schaanning, Espen (2021). Livsmetringspress. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 146–151.
 • Schaanning, Espen (2021). Den konkurransedrevne skolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 141–145.
 • Schaanning, Espen (2021). Den vanskelige volden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 136–140.
 • Schaanning, Espen (2021). Meritokrati i skolen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(2), p. 129–135.
 • Schaanning, Espen (2021). Den politiske kampen om skolen. blogg.forskning.no.
 • Schaanning, Espen (2021). Leksen en lek? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), p. 131–135.
 • Schaanning, Espen (2021). Utsatte innsatte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), p. 126–131.
 • Schaanning, Espen (2021). Pedagogikkens tilsynelatende paradoks. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 33(1), p. 120–126.
 • Schaanning, Espen (2020). Fredsbestrebelser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(4), p. 137–144.
 • Schaanning, Espen (2020). En annen verden er mulig. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 61(4), p. 410–413.
 • Schaanning, Espen (2020). 130 år med skole – på tide å tenke nytt?
 • Schaanning, Espen (2020). Norges speiderforbund. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Norges KFUK-KFUM-speidere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Robert Baden-Powell. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Speiderbevegelsen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Schaanning, Espen (2020). Pasifistisk tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 204–207.
 • Schaanning, Espen (2020). Skoleerfaringer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 197–201.
 • Schaanning, Espen (2020). Skoleløse liv. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 32(1–2), p. 194–197.
 • Schaanning, Espen (2019). Foucault-filologi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(3), p. 156–157.
 • Schaanning, Espen (2019). Pasifismer. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), p. 109–111.
 • Schaanning, Espen (2019). Profittmakerne. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), p. 104–107.
 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år – et tilbakeblikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(4), p. 3–7.
 • Schaanning, Espen (2019). Bør barn undervises hjemme? Skolekritikk, John Holt og hjemmeundervisning.
 • Schaanning, Espen (2019). Farvel til skolen.
 • Schaanning, Espen (2019). Velkommen til dagfengselet. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2019). Arr 30 år. Fra Arrs forunderlige historie.
 • Schaanning, Espen (2019). Om idéhistoriefagets nytte.
 • Schaanning, Espen (2019). Skolen – et inkluderende fellesskap?
 • Schaanning, Espen (2019). Oppdragende natur. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1–2), p. 170–175.
 • Schaanning, Espen (2019). Prestasjonspressets pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 31(1–2), p. 160–166.
 • Schaanning, Espen (2018). Til skolen for å siles ut. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 12–13.
 • Schaanning, Espen (2018). Om å snakke sant. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2), p. 122–131.
 • Schaanning, Espen (2018). Prestasjonsskolens ofre. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(2), p. 132–138.
 • Schaanning, Espen (2018). Til alle barns beste? Den nordiske modellen under press.
 • Schaanning, Espen (2018). Makt og kunnskap. Noen poenger hos Foucault illustrert ved skolen som kunnskapsproduksjonsapparat.
 • Schaanning, Espen (2018). Er dagens skole til alle barns beste?
 • Schaanning, Espen (2018). Lek og lær. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. p. 54–55.
 • Schaanning, Espen (2018). MIO, min MIO. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2018). Virkelighetens fengsel. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1), p. 99–103.
 • Schaanning, Espen (2018). Oppdragelse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(1).
 • Schaanning, Espen; Bekeng-Flemmen, Haakon; Britt Medalen, Nilsen & Rogne, Erlend (2017). Russland. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4).
 • Schaanning, Espen (2017). Forsøket som løp ut i sanden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), p. 198–200.
 • Schaanning, Espen (2017). Skolens grep om barna. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(3–4), p. 178–187.
 • Schaanning, Espen (2017). Om å bruke Foucault: Fire metodestrategier. In Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Ed.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. p. 87–100.
 • Schaanning, Espen (2017). Heldagsskolens pris. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(2), p. 128–135.
 • Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (2017). Grep om fortiden. In Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Ed.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. p. 11–13.
 • Schaanning, Espen (2017). Ånden som rår. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(1), p. 95–103.
 • Schaanning, Espen (2017). Skolen og humaniora. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 29(1), p. 87–94.
 • Schaanning, Espen (2016). Meninger om meningen med livet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), p. 166–167.
 • Schaanning, Espen (2016). Intellektuelle rebeller. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), p. 164–166.
 • Schaanning, Espen (2016). Med skylapper på. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), p. 151–157.
 • Schaanning, Espen (2016). Dagens skoletenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4), p. 144–150.
 • Schaanning, Espen (2016). Meningen med livet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(3–4).
 • Schaanning, Espen (2016). Den store skolifiseringen. Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 14–15.
 • Schaanning, Espen (2016). Statens redning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 125–127.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolerefleksjoner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 123–124.
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk til hverdags. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 121–123.
 • Schaanning, Espen (2016). Tenkning om tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 119–121.
 • Schaanning, Espen (2016). Fra månesyke til psykose. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(2), p. 116–119.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolens mål og mening. Molo idehistorisk studenttidsskrift. p. 30–43.
 • Schaanning, Espen (2016). Tøyelige prinsipper. Tilsvar til Linda Gröning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 88–91.
 • Schaanning, Espen (2016). Matematikk, religion og politikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 120–123.
 • Schaanning, Espen (2016). Krig og filosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 118–120.
 • Schaanning, Espen (2016). Talltanker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 114–117.
 • Schaanning, Espen (2016). Giskes skolefilosofi. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 28(1), p. 103–113.
 • Schaanning, Espen (2016). Skolematte til besvær. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Schaanning, Espen (2016). Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen.
 • Schaanning, Espen (2015). Dommere til doms. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(4), p. 125–127.
 • Schaanning, Espen (2015). Provokasjoner i det godes tjeneste. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 27(4), p. 123–125.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:55 PM - Last modified Aug. 12, 2019 10:59 AM