Andreas Brekke Carlsson

Image of Andreas Brekke Carlsson
Norwegian version of this page
Phone +47 22841065
Username
Visiting address Blindernveien 313 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Academic interests

I work on moral responsibility and the ethics of war

Background

I have a PhD from the University of Oslo (2015). I am also an associate professor in philosophy at the Inland Norway University of Applied Sciences 

 

Publications

 • Carlsson, Andreas Brekke (2019). Shame and Attributability, In David Shoemaker (ed.),  Oxford Studies in Agency and Responsibility Volume 6.  Oxford University Press.  ISBN 9780198845546.  Kap. 5.
 • Serck-Hanssen, Camilla & Carlsson, Andreas Brekke (2018). Counterterrorism and the Problem of Moral Exploitation, In Magdalena Badde-Revue & Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre (ed.),  Ethics in Counter-Terrorism.  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-35780-8.  2.  s 5 - 24
 • Carlsson, Andreas Brekke (2016). Blameworthiness as deserved guilt. The Journal of Ethics.  ISSN 1382-4554.  21(1), s 89- 115 . doi: 10.1007/s10892-016-9241-x Full text in Research Archive.
 • Carlsson, Andreas Brekke (2016). Krig uten krigere: Autonome våpen, ansvar og dømmekraft, I: Tor Arne S. Berntsen; Gjert Lage Dyndal & Sigrid Redse Johansen (red.),  Når dronene våkner.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49579-4.  kapittel 11.  s 275 - 298
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll - droner og krigens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(1), s 66- 78

View all works in Cristin

 • Carlsson, Andreas Brekke (2019). Guilt and Blameworthiness over time.
 • Carlsson, Andreas Brekke (2019). Guilt and Blameworthiness over time.
 • Skarsaune, Knut Olav; Gamlund, Espen; Strandberg, Caj; Ramberg, Bjørn Torgrim & Carlsson, Andreas Brekke (2019). Mot menneskeverdspopulisme. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Krigens folkerett utfordres. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Totalforsvaret- Vet vi hva vi gjør?. Norsk Militært Tidsskrift.  ISSN 0029-2028.  (1)
 • Carlsson, Andreas Brekke (2015). Ignorance and Control. Essays on Moral Blameworthiness.
 • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll. Essay. Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

View all works in Cristin

Published Jan. 29, 2020 2:11 PM - Last modified Feb. 11, 2020 12:31 PM