andreabc

Image of person
Could not get user data from external service
Tags: Philosophy

Publications

  • Serck-Hanssen, Camilla & Carlsson, Andreas Brekke (2018). Counterterrorism and the Problem of Moral Exploitation, In Magdalena Badde-Revue & Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre (ed.),  Ethics in Counter-Terrorism.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-35780-8.  2.  s 5 - 24
  • Carlsson, Andreas Brekke (2016). Blameworthiness as deserved guilt. Journal of Ethics.  ISSN 1382-4554.  21(1), s 89- 115 . doi: 10.1007/s10892-016-9241-x Full text in Research Archive.
  • Carlsson, Andreas Brekke (2016). Krig uten krigere: Autonome våpen, ansvar og dømmekraft, I: Tor Arne S. Berntsen; Gjert Lage Dyndal & Sigrid Redse Johansen (red.),  Når dronene våkner.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49579-4.  kapittel 11.  s 275 - 298
  • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll - droner og krigens etikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(1), s 66- 78

View all works in Cristin

  • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Krigens folkerett utfordres. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
  • Serck-Hanssen, Camilla; Carlsson, Andreas Brekke; Johansen, Sigrid Redse & Staib, Jacob Thomas (2017). Totalforsvaret- Vet vi hva vi gjør?. Norsk Militært Tidsskrift.  ISSN 0029-2028.  (1)
  • Carlsson, Andreas Brekke (2015). Ignorance and Control. Essays on Moral Blameworthiness.
  • Carlsson, Andreas Brekke; Serck-Hanssen, Camilla & Staib, Jacob Thomas (2015). Krig med fjernkontroll. Essay. Dronekrig kan forsvares, også fra et etisk perspektiv. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:53 PM - Last modified Nov. 20, 2017 2:07 PM