Olav Gjelsvik

Professor - Philosophy
Image of Olav Gjelsvik
Norwegian version of this page
Phone +47 22856976
Room GM 607
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Professor of Philosophy and Director of CSMN, University of Oslo

Education

 • 1972-75: Examen Artium
 • 1975-80: Cand. Mag, University of Oslo (1981-82: National Service)
 • 1982-83: Visiting Postgraduate Student, Balliol College Oxford
 • 1983-86: Postgraduate student for the degree of Doctor of Philosophy, Balliol College, University of Oxford. Thesis entitled "The Token-Token Identity-Theory and Recent Theories of Reference" submitted Trinity Term 1986.

Scholarships

 • 1982-84: Brynie-Jordan Scholarship at Balliol College
 • 1983-86: Anderson Scholarship, Balliol College
 • 1984-85: British Council Scholarship
 • 1985-86: Overseas Research Scholarship, awarded by the committee of Vice- Chancellors and Principals of the Universities of the United Kingdom
 • 1989-90: Norwegian Research Council Fellowship to do research at the University of California, Berkeley
 • 1989-90: Scholarship from the Norway-America Association to do research at the University of California, Berkeley
 • 1994-95: Scholarship from the Norwegian Research Council to do work in the Addiction Project (Addicton-Rationality and Irrationality),
 • 1994 Research Fellowship, Norwegian Institute for Addiction Research (SIFA)
 • 1995 Scholarship from the London School of Economics, University of London, to be a Visting Professor at The Centre for Philosophy Science.
 • 2001 Scholarship from the Norwegian Research Council to do research at the University of Oxford.

Positions

 • 1986-90 Research fellow, Department of Philosophy, University of Oslo
 • 1989-90 Research Associate, Department of Philosophy, University of California, Berkeley
 • 1991- 94 Associate Professor (Senior Lecturer) in Philosophy, University of Oslo
 • 1994- Professor of Philosophy, University of Oslo
 • 2000-01 Visiting Fellow, Balliol College, Oxford University.
 • 2003/4 Director (with Bjørn Ramberg) for the international project “Towards a New Understanding of the Mental “at the Centre for Advanced Study, The Norwegian Academy of Science and Letters.
 • 2007- 2017 Research Director, CSMN, a centre of excellence at the University of Oslo, funded by the Norwegian Research Council.
 • 2010 – 2017 Director, CSMN, a centre of excellence at the University of Oslo, funded by the Norwegian Research Council.
 • 2015 Visiting Professor, EHESS and University of Paris.

Scentific Societies

 • Member of The Norwegian Academy of Science and Letters since 2002.
 • Member of the Royal Norwegian Society of Science and Letters since 2011.
 • Member of the European Academy, Academia Europaea, since 2012.
 • Membre titulaire, Institut International de Philosophie, since 2012.

Offices

 • Many offices at the University of Oslo, including service on the Faculty Board, Faculty of Humanities, and Oslo University Board.
 • Chairman of the Section of Philosophy, 1991-92.
 • Chairman, Department of Philosophy, 1997-2000.
 • Norwegian National Representative for the European Society for Analytic Philosophy, 1994-2007
 • Chairman of The Section of Philosophy, University of Oslo, 2003 until 2005.
 • Chairman of Group 3, Norwegian Academy of Science and Letters, 2005-11, and 2018-2021
 • Assesseur and Board member, Institut International de Philosophie, Paris, 2017-2019.

Service for the Profession

 • Member, Steering Committee, Philosophy of Science in a European Perspective, 2008-2012
 • Member, Steering Committee European Society of Analytical Philosophy 2011-2017
 • Member, evaluation panels for philosophy in several European Countries

 

Tags: Philosophy

Publications

 • Gjelsvik, Olav (2020). Reason and Oughts: Fundamentals within the Normative. Acta Philosophica Fennica. ISSN 0355-1792. 96, p. 155–177.
 • Gjelsvik, Olav (2020). Dagfinn Føllesdal: Et personlig og faglig portrett. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2020-01-02.
 • Gjelsvik, Olav (2020). On enthusiasm in history and elsewhere (enthusiastic comments on Elster). Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. doi: 10.1080/0020174X.2020.1821959. Full text in Research Archive
 • Gjelsvik, Olav (2018). Bullshit Production. In Michaelson, Eliot & Stokke, Andreas (Ed.), Lying. Language, Knowledge, Ethics, Politics. Oxford University Press. ISSN 9780198743965. p. 129–145. doi: 10.1093/oso/9780198743965.003.0007.
 • Gjelsvik, Olav (2017). Anscombe and Davidson on Practical Knowledge. A Reply to Hunter. Journal for the History of Analytical Philosophy. ISSN 2159-0303. 5(6), p. 1–12. doi: 10.15173/jhap.v5i6.2993. Full text in Research Archive
 • Gjelsvik, Olav (2017). Indexicals: what they are essential for. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 60(3), p. 295–314. doi: 10.1080/0020174X.2017.1262015. Full text in Research Archive
 • Gjelsvik, Olav (2016). Om Næss, Skjervheim og den store striden i norsk filosofi <. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 50(2), p. 55–66. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2016-02-02.
 • Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2016). What is wrong with the brains of addicts? Neuroethics. ISSN 1874-5490. 10(1), p. 71–78. doi: 10.1007/s12152-016-9285-4.
 • Gjelsvik, Olav (2015). Rationality, capacity and inference. Teorema. ISSN 0210-1602. 34(2), p. 105–116.
 • Gjelsvik, Olav (2014). Some Aristotelian Concepts. Practical Inference. In Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (Ed.), PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-4-6. p. 163–171.
 • Gjelsvik, Olav (2014). Quine on Observationality. In Lepore, Ernest & Harman, gilbert (Ed.), A Companion to W.V.O. Quine. Wiley-Blackwell. ISSN 978-0-470-67210-5. p. 313–332. doi: 10.1002/9781118607992.ch16.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Review of Wittgenstein and the Philosophy of Mind, edited by Jonathan Ellis and Daniel Guevara. Notre Dame Philosophical Reviews. ISSN 1538-1617.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Freedom to Act. In Ludwig, Kirk (Eds.), A Companion to Davidson. Wiley-Blackwell. ISSN 9780470673706. p. 62–75.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy as Interdisciplinary Research. In Andersen, Hanne; Dieks, Dennis; Gonzalez, Wenceslao J.; Uebel, Thomas & Wheeler, Gregory (Ed.), New Challenges to Philosophy of Science. Springer. ISSN 978-94-007-5844-5. doi: 10.1007/978-94-007-5845-2_36.
 • Gjelsvik, Olav (2013). On Meaning and Experience. In Michael, Frauchiger (Eds.), Reference, Rationality and Phenomenology. Ontos Verlag. ISSN 978-3-11-032354-2. Full text in Research Archive
 • Gjelsvik, Olav (2013). Epistemiske grunner og epistemiske plikter. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. p. 133–143.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Understanding Enkratic Reasoning. Organon F. ISSN 1335-0668. 20(4), p. 464–483.
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy, Addiction and Inquiry. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 56(5), p. 417–427. doi: 10.1080/0020174x.2013.806121. Full text in Research Archive
 • Gjelsvik, Olav (2013). Philosophy, Addiction and Inquiry. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 56(5), p. 417–427. doi: 10.1080/0020174X.2013.806121.
 • Melberg, Hans Olav; Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2013). Addiction and Responsibility: A Survey of Opinions. Inquiry (Oslo). ISSN 0020-174X. 56(5), p. 558–570. doi: 10.1080/0020174X.2013.806143.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Knowledge and error: a new approach to radical interpretation. In Preyer, Gerhard (Eds.), Donald Davidson on Truth, Meaning and the Mental. Oxford University Press. ISSN 0199697515. p. 167–191. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199697519.003.0008.
 • Gjelsvik, Olav & Pogge, Thomas Winfried (2011). Making an Impact. Public Science Review: European Science & Technology. ISSN 2045-3876. p. 206–208.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Nærsynthet og sofistikasjon. In Slagstad, Rune (Eds.), Elster og sirenenes sang. Pax Forlag. ISSN 9788253032733.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt, handle rett. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Procrastination, Rationality and Prudence. In Andreou, C & White, M. D. (Ed.), Thief of Time. Oxford University Press. ISSN 0195376684.
 • Gjelsvik, Olav & Henden, Edmund (2009). Når er samtykke til rusavhengige personer etisk og juridisk bindende? In Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge & Waal, Helge (Ed.), Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. Senter for rus- og avhengighetsforskning og Seksjon for medisinsk etikk. ISSN 978-82-303-1257-5.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Darwin og filosofi. In Hessen, Dag Olav; Lie, Thore & Stenseth, Nils Christian (Ed.), Darwin - Verden ble aldri den samme. Gyldendal Litteratur. ISSN 9-788205-390348. p. 349–371.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Pengar og fridom. In Måseide, Atle & Skirbekk, Gunnar (Ed.), Filosofi i vår tid : festskrift til Jon Hellesnes. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-7516-5. p. 83–89.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Integrering, en skotsk idealist, og CSMN. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 44(2), p. 158–161.
 • Gjelsvik, Olav (2008). Review of Don Ross, David Spurrett, Harold Kincaid, G. Lynn Stephens (eds.) Distributed Cognition and the Will: Individual Cognition and Social Context. Notre Dame Philosophical Reviews. ISSN 1538-1617.
 • Gjelsvik, Olav (2008). Avhengighet som skade. Høyesteretts dom i røkesaken reist av Robert Lund. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. p. 211–222.
 • Gjelsvik, Olav (2007). Causal Explanation Provides Knowledge Why. In Persson, Johannes & Ylikoski, Petri (Ed.), Rethinking Explanation. Springer. ISSN 1-4020-5580-3. p. 69–92.
 • Smedal, Tori; Lygren, Hildegunn; Myhr, Kjell-Morten; Moe-Nilssen, Rolf; Gjelsvik, Bente & Gjelsvik, Olav [Show all 7 contributors for this article] (2006). Balance and gait improved in patients with MS after physiotherapy based on the Bobath concept. Physiotherapy Research International. ISSN 1358-2267. 11(2), p. 104–116.
 • Gjelsvik, Olav (2006). Bullshit Illuminated. In Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (Ed.), Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag. ISSN 82-7477-237-7. p. 101–111.
 • Gjelsvik, Olav (2006). Facing Facts and Motivations. ProtoSociology (CD-ROM): an international journal of interdisciplinary research. ISSN 1611-1281. 23, p. 157–168.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Experience. Theoria. ISSN 0040-5825. p. 167–191.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Radikal tolkning. En refleksjon over Davidson og en skisse av et alternativ. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943.
 • Gjelsvik, Olav (2003). Reason and Addiction, Choice, Behavioural Economics and Addiction. Elsevier. ISSN 0-08-044056-8. p. 219–239.

View all works in Cristin

 • Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (2006). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag. ISBN 82-7477-237-7. 283 p.

View all works in Cristin

 • Bergersen, Linda Hildegard; Bjorvand Bjørkøy, Aasta Marie; Fei Fang, Evandro; Gjelsvik, Olav; Hystad Hove, Lene & Liaaen Jensen, Janicke [Show all 12 contributors for this article] (2020). Vi må kunne tenke nytt om alderdom.
 • Gjelsvik, Olav (2016). Comments on Rothstein .
 • Gjelsvik, Olav (2016). Agency and the Cogito.
 • Gjelsvik, Olav (2016). Engineering the Concept of Addiction.
 • Gjelsvik, Olav (2016). ‘Time, Intention, and Intentional Action’.
 • Gjelsvik, Olav (2015). Practical Inference.
 • Gjelsvik, Olav (2015). The Indexical. What is it essential for?
 • Gjelsvik, Olav (2015). Bullshit Production.
 • Gjelsvik, Olav (2014). Fregean Inferences. In Meylan, Anne (Eds.), Festschrift for Pascal Engel. Liber Amicorum. ISSN 978-2-8399-1562-5. p. 623–647.
 • Gjelsvik, Olav & Bøhn, Einar Duenger (2013). David Hume: naturalisme, skeptisisme, og sentimentalisme. In Pettersen, Tove (Eds.), Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Akademika forlag. ISSN 978-82-91670-58-4.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Parfits moralske sannet. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Homo Responsibilis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. p. 990–993.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Forskning og etterforskning. Comments on Ottar Hellevik. Det Norske Videnskaps-Akademi : proceedings. 2011, p. 211–216.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Ethics and Responsibility, edited by Joseph Keim Campbell, Michael O’Rourke, and Harry S. Silverstein. Mind. ISSN 0026-4423.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Review of Causing Human Actions, New Perspectives on the Causal Theory of Action, edited by Jesús H. Aguilar and Andrei A. Buckareff. Mind. ISSN 0026-4423.
 • Gjelsvik, Olav (2012). The Mental and the Physical.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Explanation and the Mind.
 • Gjelsvik, Olav (2012). The Norwegian Insanity Defence assessed from a philosophical point of view.
 • Gjelsvik, Olav (2012). What is happening to the budgets in humanities in Norway.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Two Accounts of Agency: Anscombe and Davidson.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Davidson on Freedom to Act.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Causing Human Actions, New Perspectives on the Causal Theory of Action. Mind. ISSN 0026-4423. 121(482), p. 471–474.
 • Gjelsvik, Olav (2012). Action, Ethics and Responsibility. Mind. ISSN 0026-4423. 121(482), p. 471–474.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Svar til Erling eide. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 118–120.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Quine On Observation.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Frihet og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Philosophy as Interdisciplinary Research.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Autonomi og kjærlighet.
 • Gjelsvik, Olav & duenger bøhn, einar (2011). ’Normative Supervenience’.
 • Gjelsvik, Olav (2011). ’On Love as a Moral Emotion’.
 • Gjelsvik, Olav (2011). What is progress?
 • Gjelsvik, Olav (2011). Long-term and Value. The Ethics of Climate Change.
 • Gjelsvik, Olav (2011). Arne Næss og psykoanalyse. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt og handle rett.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Knowing what we do.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On the Relationship between Knowledge and Belief.
 • Gjelsvik, Olav (2010). What is Normativity.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On Discounting and Economic Thinking.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Experience and agency.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Freedom and Rationality. Comments on A.C. Grayling.
 • Gjelsvik, Olav (2010). On present Norwegian Research Policy. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gjelsvik, Olav (2010). Tenke langt, handle rett. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Gjelsvik, Olav (2009). ‘Integrering, en skotsk idealist, og CSMN. Svar til Alastair Hannay’. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. p. 58–61.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Think long, act right.
 • Gjelsvik, Olav (2009). On the Difference between Analytical and Continental Philosophy.
 • Gjelsvik, Olav & Henden, Edmund (2009). Avhengighet og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and Money.
 • Gjelsvik, Olav (2009). The Norwegian Insanity Defence.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and Money.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Reason, reasoning, reasoners.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom, autonomy and the Law.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Comments on ‘Intention and Self-deception’.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Freedom and the Will and Knowledge.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Comments on Tom Pink on ‘Power and Responsibility’.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Epistemic Reasons and Epistemic Duties.
 • Gjelsvik, Olav (2009). Agency and Knowledge.
 • Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2008). Frivillighetsprinsippet, forståelse og avgrensninger. Når er en rusmiddelbruker samtykke-kompetent?
 • Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav & Hans Olav, Melberg (2008). Addiksjon, valg og ansvar.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Agency.
 • Gjelsvik, Olav (2004). Knowledge of Meaning.
 • Solberg, Carl Tollef; Norheim, Ole Frithjof; Gamlund, Espen & Gjelsvik, Olav (2018). Evaluating Deaths: Reconciling the Badness of Death Debate and Summary Measures of Population Health . Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-3852-5.

View all works in Cristin

Published Feb. 13, 2012 10:29 AM - Last modified Feb. 26, 2019 3:07 PM

Projects