Tor Egil Førland

Head of Department - IFIKK
Image of Tor Egil Førland
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 93424686
Room GM 321
Username
Visiting address Georg Morgenstierne building Blindernveien 31 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Education

 • Cand. philol. 1986 (history, economy, political science), University of Oslo
 • Dr. philos. 1991 (history), University of Oslo

Academic appointments

 • Visiting scholar, University of Maryland, College Park, 1987–88
 • Research fellow (NAVF), International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) 1988–90
 • Associate professor in Western Europe Areas Studies, University of Oslo, 1991–2001
 • Adjunct associate professor in history, University of Bergen, 1993–94
 • Professor in history, University of Oslo, 2001–

Leadership positions

 • Responsible for Western Europe Area Studies, 1995–2002
 • Subdean of education at the Faculty of Humanities, 2003–2006
 • Head of education and Deputy head of Department of Archaeology, Conservation and History (IAKH), 2009–2012
 • Head of Department of Archaeology, Conservation and History (IAKH), 2013–2020
 • Head of Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, 2021–.

Teaching

I have taught all levels of history, especially general modern European history, Cold War history, European integration history, and historical theory and methodology, since 1993, and courses at the Western Europe Area Studies, 1990–2003.

Current research interests

 • Explanation and objectivity in historiography
Tags: History, Philosophy of History

Publications

 • Førland, Tor Egil (2021). Objectivity. In Berger, Stefan (Eds.), Bloomsbury history : theory & method. Bloomsbury Publishing. ISSN 9781350212510. doi: 10.5040/9781350970830.038.
 • Førland, Tor Egil (2015). Kunsten å vedlikeholde luftslott: Tjue år med Pax og Club 7. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(3), p. 275–286.
 • Førland, Tor Egil (2015). "Cutting the Sixties Down to Size: Conceptualizing, Historicizing, Explaining". Journal for the Study of Radicalism. ISSN 1930-1189. 9(2), p. 125–148.
 • Førland, Tor Egil (2014). Den kalde krigen, historikerne og ytringsfriheten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 31(3), p. 210–224.
 • Førland, Tor Egil (2013). Historieskrivningen og den danske debatt om Den kolde Krig. Historisk Tidsskrift (Danmark). ISSN 0106-4991. 112(2), p. 586–598.
 • Førland, Tor Egil (2013). Årsaksproblemer i historisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 54(3), p. 355–370.
 • Førland, Tor Egil (2013). Problems of causation in historical research. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 54(3), p. 355–370.
 • Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg & Christophersen, Knut-Andreas (2012). Brought Up to Rebel in the Sixties: Birth Order Irrelevant, Parental Worldview Decisive. Political Psychology. ISSN 0162-895X. 33(6), p. 825–838. doi: 10.1111/j.1467-9221.2012.00908.x.
 • Førland, Tor Egil (2011). Vitenskap, verdier og venstrehistorikere. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 90(2), p. 235–246.
 • Førland, Tor Egil (2010). Participant and Fellow Traveller: The Left, the Soviet Union, and the Fall of Objectivism . Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 89(4), p. 521–546.
 • Førland, Tor Egil; Korsvik, Trine Rogg & Christophersen, Knut-Andreas (2010). Protest and Parents A Retrospective Survey of Sixties Student Radicals in Norway. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 53(3), p. 229–245. doi: 10.1177/0001699310374490.
 • Førland, Tor Egil (2010). Participant and Fellow Traveller: The Left, the Soviet Union, and the Fall of Objectivism. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 89(4), p. 521–+.
 • Førland, Tor Egil (2008). Mentality as a Social Emergent: Can the Zeitgeist Have Explanatory Power? History and Theory. ISSN 0018-2656. 47(1), p. 44–56.
 • Førland, Tor Egil (2008). '1968' in Norway: Piecemeal, peaceful and postmodern. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 33(4), p. 382–394. doi: 10.1080/03468750802305283.
 • Førland, Tor Egil (2008). Acts of God? Miracles and Scientific Explanation. History and Theory. ISSN 0018-2656. 47(4), p. 483–494. doi: 10.1111/j.1468-2303.2008.00471.x.
 • Førland, Tor Egil (2008). Historiography without God: A Reply to Gregory. History and Theory. ISSN 0018-2656. 47(4), p. 520–532. doi: 10.1111/j.1468-2303.2008.00473.x.
 • Førland, Tor Egil (2006). Innledning: 1968 som symbol på frihet og selvbestemmelse. In Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (Ed.), 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-2928-3. p. 7–20.
 • Førland, Tor Egil (2006). Avslutning: Forklaringer - på hva? In Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (Ed.), 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-2928-3. p. 150–155.
 • Førland, Tor Egil (2006). 1968 i mytenes verden? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 18(2/3), p. 97–107.
 • Førland, Tor Egil (2004). The ideal explanatory text in history: Plea for ecumenism. History and Theory. ISSN 0018-2656. 43(3), p. 321–340.
 • Førland, Tor Egil (2003). (Årsaks)forklaring i historisk forskning. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 82(3), p. 263–282.
 • Førland, Tor Egil (2000). Innledning, Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag. ISSN 82-530-2183-6. p. 7–14.
 • Førland, Tor Egil (2000). Det er ikke sant alt som glimrer. En kritikk av forestillingen om situerte sannheter og moralens primat. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 79(1), p. 100–117.
 • Førland, Tor Egil (2000). Ekte poststrukturalister bryr seg ikke om virkeligheten. Gjensvar til Erling Sandmo om sannhet og kulturhistorie. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 79(4/2000), p. 509–521.
 • Førland, Tor Egil (1999). En empirisk bauta, et intellektuelt gjesp. Kritisk blikk på Norsk utenrikspolitikks historie 1-6. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 78(2), p. 214–236.
 • Førland, Tor Egil (1999). Systemets usynlige hånd? Internasjonalt. p. 20–21.
 • Førland, Tor Egil (1998). Vietnamkrigen interesserer meg ikke; jeg vil ha orgasme. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 39(2), p. 291–302.

View all works in Cristin

 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2020). EU-Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-53097-3. 238 p.
 • Førland, Tor Egil (2017). Values, Objectivity, and Explanation in Historiography. Routledge. ISBN 978-1-138-20373-0. 204 p.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2015). EU: Mellomstatlig samarbeid og politisk system. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48796-3. 236 p.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2010). EU - mellomstatlig samarbeid og politisk system. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-05-39672-2. 237 p.
 • Førland, Tor Egil (2009). Cold Economic Warfare: CoCom and the Forging of Strategic Export Controls, 1948-1954. Republic of Letters Publishing. ISBN 978-90-8979-012-5. 350 p.
 • Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (2008). Ekte sekstiåttere. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-38162-9. 288 p.
 • Førland, Tor Egil & Korsvik, Trine Rogg (2006). 1968. Opprør og motkultur på norsk. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-2928-3. 187 p.
 • Claes, Dag Harald & Førland, Tor Egil (2004). �uropeisk integrasjon. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-32837-4. 239 p.
 • Førland, Tor Egil (2001). Vannveien gjennom Europa. Essays fra en båttur. Pax Forlag. ISBN 82-530-2261-1.
 • Førland, Tor Egil (2000). Bidrag til verdienes historie. Pax Forlag. ISBN 82-530-2183-6. 127 p.
 • Førland, Tor Egil & Claes, Dag Harald (1999). Europeisk integration. Studentlitteratur AB. ISBN 91-44-01037-0. 176 p.
 • Førland, Tor Egil (1998). Club 7. Pax Forlag. ISBN 82-530-2023-6. 242 p.
 • Førland, Tor Egil & Claes, Dag Harald (1998). Europeisk integrasjon. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0932-3. 176 p.
 • Førland, Tor Egil (1997). Elias - en sosiolog for historikere. bd.1 i Tid og Tanke, Skriftserie fra Historisk institutt, Universitetet i Oslo . ISBN 82-550-1052-1.
 • Tønnesson, Stein & Førland, Tor Egil (1997). Spor i tid: Verden etter 1850. World History 1850-95 for Norwegian secondary schools, Aschehoug, Oslo (first edition 1995).
 • Førland, Tor Egil (1997). Norbert Elias:En sosiolog for historikere. Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

 • Førland, Tor Egil (2021). Tellekanter og tilsettinger. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 38(1-2), p. 163–172. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2021-01-02-14.
 • Førland, Tor Egil (2019). Sannhetsdebatten? Pytt. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Førland, Tor Egil (2017). (He's lying): Presidenten, poststrukturalismen og behovet for aktive henvisninger. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 96(4), p. 495–506. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-03-06.
 • Førland, Tor Egil (2012). Innkrøkt i seg selv. Norsk historie på tellekanten. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 29(3), p. 320–328.
 • Førland, Tor Egil (2012). Historieskrivningen og den danske debatt om Den kolde Krig.
 • Førland, Tor Egil (2012). Between Science and Story: Is IMRAD Commensurable with Narrativity?
 • Førland, Tor Egil (2011). Metodologisk individualisme som rettesnor for historikere. Fortid. ISSN 1504-1913. p. 30–33.
 • Førland, Tor Egil (2009). En kritisk kommentar til historieevalueringens metaramme. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(1), p. 105–112.
 • Førland, Tor Egil (2008). Introduction to the special issue on 1968. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 33(4), p. 317–325. doi: 10.1080/03468750802529676.
 • Førland, Tor Egil (2008). Exit for sekstiåtterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Førland, Tor Egil (2008). "Sex, drugs, and jazz?" - Musikk som samfunnsundergravende kraft.
 • Førland, Tor Egil (2007). Acts of God? Miracles and Scientific Explanation.
 • Førland, Tor Egil (2005). Tidsånden som forklaring på ungdomsopprøret? Sejersted, Seip og metodologisk individualisme en gang til.
 • Rogan, Bjarne; Syvertsen, Trine & Førland, Tor Egil (2004). Et fakultet i endring. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Førland, Tor Egil (2001). Finn Olstad: Einar Gerhardsen - en politisk biografi (bokanmeldelse). Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 80(1), p. 137–140.
 • Førland, Tor Egil (2000). The radicalization of the 1960s in Norway.
 • Førland, Tor Egil & Strindberg, Lisa Kristin (1999). Tor Egil Førland om Bob Dylans utenrikspolitikk. [Radio]. NRK Radio: P2.
 • Førland, Tor Egil (1998). Bohemer og byråkrati. Historien om Klubbsju.
 • Førland, Tor Egil (1998). Kritisk blikk på _Norsk utenrikspolitikks historie_.
 • Førland, Tor Egil (1998). Studentopprøret 1968.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:36 PM - Last modified June 8, 2022 6:09 PM