Beate Elvebakk

Image of Beate Elvebakk
Norwegian version of this page
Phone +47 22856956
Mobile phone + 47 417 84 106
Room 321 GM
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Background

Beate Elvebakk got her PhD from the Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), UiO. Since then, she has been a postdoc at TIK, Research School coordinator at the Ethics programme, and senior researcher at the Institute of Transport Economics/Norwegian Centre for Transport Research.

Tags: Mangement

Publications

 • Elvebakk, Beate (2019). Citizenship in collision: Notions of agency in road safety work. Science & Technology Studies.  ISSN 2243-4690.  32(1), s 43- 59 . doi: 10.23987/sts.65339 Show summary
 • Nævestad, Tor-Olav; Elvebakk, Beate & Phillips, Ross Owen (2017). The safety ladder: developing an evidence-based safety management strategy for small road transport companies. Transport reviews.  ISSN 0144-1647.  38(3), s 372- 393 . doi: 10.1080/01441647.2017.1349207 Full text in Research Archive. Show summary
 • Elvik, Rune & Elvebakk, Beate (2016). Safety Inspectorates and Safety Performance: A Tentative Analysis for Aviation and Rail in Norway. Safety.  ISSN 2313-576X.  2(2)(13) . doi: 10.3390/safety2020013 Full text in Research Archive. Show summary
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2015). Hva mener brukere om universell utforming i kollektivtrafikken?, I: Reidulf G. Watten; Knut Inge Fostervold & Frode Volden (red.),  Universell utforming og omgivelser Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver.  Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors - NEHF.  ISBN 978-82-995747-4-7.  13.  s 220 - 235
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2015). The impact of Universally accessible public transport–a before and after study. Transport Policy.  ISSN 0967-070X.  44, s 143- 150 . doi: 10.1016/j.tranpol.2015.08.003
 • Elvebakk, Beate (2015). Paternalism and acceptability in road safety work. Safety Science.  ISSN 0925-7535.  79, s 298- 304 . doi: 10.1016/j.ssci.2015.06.013
 • Nævestad, Tor-Olav; Phillips, Ross Owen & Elvebakk, Beate (2015). Traffic accidents triggered by drivers at work - A survey and analysis of contributing factors. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.  ISSN 1369-8478.  34(October), s 94- 107 . doi: 10.1016/j.trf.2015.07.024 Full text in Research Archive. Show summary
 • Elvebakk, Beate (2014). Philosophers as experts: Principles vs. moral trajectories, In Cathrine Holst (ed.),  Expertise and Democracy.  ARENA Centre for European Studies.  ISBN 978-82-93137-45-0.  Chapter 5.  s 103 - 115
 • Nævestad, Tor-Olav; Elvebakk, Beate & Bjørnskau, Torkel (2014). Traffic safety culture among bicyclists - Results from a Norwegian study. Safety Science.  ISSN 0925-7535.  70(December), s 29- 40 . doi: 10.1016/j.ssci.2014.04.020 Full text in Research Archive. Show summary
 • Osland, Oddgeir Kjell & Elvebakk, Beate (2013). Kvalitet og kunnskapsakkumulasjon i evaluering, I: Anne Halvorsen; Einar Lier Madsen & Nina Jentoft (red.),  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  16.  s 247 - 260
 • Elvebakk, Beate (2011). Roadside Aesthetics: Guidelines from the Norwegian Public Roads Administration, In Mari Hvattum; Brita Brenna; Beate Elvebakk & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Routes, roads and landscapes.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0820-8.  Kapittel 15.  s 201 - 212
 • Elvebakk, Beate (2010). Dannelse som fag, eller fag som dannelse?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1-2)
 • Elvebakk, Beate (2009). Trafikksikkerhet i politikkens grenseområde. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(2), s 73-74, 76-79
 • Elvebakk, Beate & Steiro, Trygve (2009). First principles, second hand: Perceptions and interpretations of vision zero in Norway. Safety Science.  ISSN 0925-7535. . doi: 10.1016/j.ssci.2008.10.005
 • Elvebakk, Beate & Steiro, Trygve (2009). First principles, second hand: Perceptions and interpretations of vision zero in Norway. Safety Science.  ISSN 0925-7535.  47(7), s 958- 966 . doi: 10.1016/j.ssci.2008.10.005
 • Elvik, Rune; Kolbenstvedt, Marika; Elvebakk, Beate; Hervik, Arild & Bræin, Lasse (2009). Costs and benefits to Sweden of Swedish road safety research. Accident Analysis and Prevention.  ISSN 0001-4575.  41(3), s 387- 392 . doi: 10.1016/j.aap.2008.12.009 Show summary
 • Elvebakk, Beate (2008). Philosophy Democratized?. First Monday.  ISSN 1396-0466.  13(2) . doi: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2091/1938
 • Elvebakk, Beate (2008). Spørsmål om liv eller død: Brukerrollen i vegsystemet, I: Kristin Asdal & Ingunn Brita Moser (red.),  Ekspertise og brukermakt.  Unipub forlag.  ISBN 9788274773356.  Kapittel.
 • Elvebakk, Beate (2007). Vision Zero: reshaping road safety. Mobilities.  ISSN 1745-0101.  2(3), s 425- 443 . doi: 10.1080/17450100701597426
 • Elvebakk, Beate (2006). Networks of Objects: Practical Preconditions for Electronic Communication, In Christine Hine (ed.),  New Infrastructures for Knowledge Production. Understanding E-science.  Idea Group Publishing.  ISBN 159140718-4.  Chapter VI.  s 120 - 142
 • Enebakk, Vidar & Elvebakk, Beate (2006). "Kunnskapsløst kunnskapsløft", I: Erik Bjerck Hagen & Anders Johansen (red.),  Hva skal vi med vitenskap?.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-01130-6.  kapittel.  s 13 - 26
 • Enebakk, Vidar & Elvebakk, Beate (2005). "Kunnskapsløst kunnskapsløft. Om forsøkene på å telle seg til kvalitet". Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (4), s 34- 44
 • Elvebakk, Beate (2004). Virtually competent? Competence and experience with Internet-based technologies among European parliamentarians. Information Polity.  ISSN 1570-1255.  9(1-2), s 41- 53
 • Elvebakk, Beate (2002). ICTs in Context: Reporting Research from researching Researchers' Reports, In Andrew Morrison (ed.),  Researchin ICTs in Context.  InterMedia, University of Oslo.  ISBN 82-8064-003-7.  s 141 - 159
 • Elvebakk, Beate & Grønning, Terje (1997). "Universitetsansattes bruk av kommunikasjonsteknologi. En litteraturstudie", I:  Notatserie for kommunikasjon: Teknologi og Kultur.  Universitetet i Oslo..

View all works in Cristin

 • Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate & Larsen, Janike Kampevold (ed.) (2011). Routes, roads and landscapes. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0820-8.  248 s.

View all works in Cristin

 • Elvebakk, Beate (2016). Status og framtidige trender og utfordringer innenfor transportsikkerhet.
 • Elvebakk, Beate; Monsen, Ingeborg Storesund & Julsrud, Tom Erik (2016). På rett vei: Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme?. TØI-rapport. 1491.
 • Elvebakk, Beate; Nævestad, Tor-Olav; Lahn, Leif Christian; Langeland, Per Andreas & Sundfør, Hanne Beate (2016). Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører. TØI-rapport. 1467.
 • Nævestad, Tor-Olav; Ranestad, Karen; Elvebakk, Beate & Meyer, Sunniva Frislid (2016). Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2015. TØI-rapport. 1542/2016.
 • Elvebakk, Beate (2015). Between Control and Collaboration: Transport safety inspectorates in Norway. TØI-rapport. 1404.
 • Nævestad, Tor-Olav; Phillips, Ross Owen; Elvebakk, Beate; Bye, Rolf Johan & Antonsen, Stian (2015). Work related accidents in road sea and air transport: prevalence and risk factors. TØI-rapport. 1428.
 • Aarhaug, Jørgen & Elvebakk, Beate (2014). Universell utforming virker – evaluering av tiltak i kollektivtrafikken. TØI-rapport. 1235.
 • Elvebakk, Beate; Sørensen, Michael Wøhlk Jæger & Assum, Terje (2014). Den utvidete dødsulykkesstatistikk (DUS) i Danmark. TØI-rapport. 1301.
 • Figenbaum, Erik; Kolbenstvedt, Marika & Elvebakk, Beate (2014). Electric vehicles - environmental, economic and practical aspects. TØI-rapport. 1329.
 • Askildsen, Thorkel C; Bjørnskau, Torkel; Elvebakk, Beate; Skollerud, Kåre H. & Lahn, Leif Christian (2011). Foreslåtte prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. TØI-rapport. 1181.
 • Elvebakk, Beate; Askildsen, Thorkel; Bjørnskau, Torkel; Skollerud, Kåre H.; Aarhaug, Jørgen & Lahn, Leif Christian (2011). Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. TØI-rapport. 1181.
 • Hvattum, Mari; Brenna, Brita; Elvebakk, Beate & Larsen, Janike Kampevold (2011). "Routes, Roads and Landscapes", In Mari Hvattum; Brita Brenna; Beate Elvebakk & Janike Kampevold Larsen (ed.),  Routes, roads and landscapes.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-0820-8.  Introduction.  s 1 - 9
 • Elvebakk, Beate (2008). Road aesthetics as practice and discourse in the Norwegian Public Roads Administration.
 • Elvebakk, Beate (2008). Standards, texts and agency: the user from contemporary theories of technology.
 • Lane, Pia Marit Johanne & Elvebakk, Beate (2008). Language standardisation as technology.
 • Elvebakk, Beate (2007). Disciplinary publishing cultures.
 • Elvebakk, Beate (2007). Formidling of forskningens effekter.
 • Elvebakk, Beate (2007). The democratization of thought?.
 • Elvebakk, Beate (2007). Trafikketikk.
 • Kolbenstvedt, Marika; Elvik, Rune; Elvebakk, Beate; Hervik, Arild & Bræin, Lasse (2007). Effects of Swedish traffic safety research 1971 - 2004 : summary. VINNOVA Analysis. 2007:09.
 • Kolbenstvedt, Marika; Elvik, Rune; Elvebakk, Beate; Hervik, Arild & Bræin, Lasse (2007). Effekter av den svenske trafikksikkerhetsforskningen 1971-2004 : hovedrapport. VINNOVA Analysis. 2007:07.
 • Elvebakk, Beate (2006). Digital Journals; Access and Control of Information Resources.
 • Elvebakk, Beate (2006). Vision Zero: Remaking Road Safety.
 • Elvebakk, Beate (2006). Different Disciplines – Differently Digitized?.
 • Enebakk, Vidar & Elvebakk, Beate (2006). "Formidling som teller". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 51- 51
 • Enebakk, Vidar & Elvebakk, Beate (2006, 18. januar). "Tilsynssak og full gransking av forskerskandalen".  Aftenbladet (Stavanger).
 • Enebakk, Vidar & Elvebakk, Beate (2005). Om forsøkene på å telle seg til kvalitet.
 • Enebakk, Vidar & Elvebakk, Beate (2005). "Å telle seg til kvalitet". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 44- 44
 • Elvebakk, Beate (2004). The Shape of Things to Come: the digitalisation of scientific journals.
 • Elvebakk, Beate (2003). Virtual Chemistry. A Phenomenological Analysis.
 • Elvebakk, Beate (2003). The Use of ICTs by MPs. The Norwegian Case.
 • Elvebakk, Beate (2001). Science in Cyberspace. I.
 • Ebeltoft, Nini & Elvebakk, Beate (1999). ”Baklengs inn i fremtiden” (Overskrift på kronikk i Morgenbladet). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ebeltoft, Nini & Elvebakk, Beate (1999). "Tilbake til fremtiden. IKT i utdanning i teori og praksis". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Elvebakk, Beate & Grønning, Terje (1999). Kunnskap, autoritet og kommunikasjonsteknologi. Show summary
 • Elvebakk, Beate (1998). "Fra kald krig til vitenskapskriger. Intervju med Andrew Pickering". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Elvebakk, Beate (1998). "How ICT Influences the Work Organisation of University Academics in the Humanities: A Brief Report on Some Preliminary Results".
 • Elvebakk, Beate (1998). "Research, Quality and ICT".
 • Elvebakk, Beate (1998). "Universitetsansattes bruk av IKT".
 • Elvebakk, Beate (1997). "Bruno Latour: Tingenes hevn og kritikkens død". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Elvebakk, Beate (1997). "Den postnormale vitenskapen". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Elvebakk, Beate & Borkenhagen, Marit (1997). "Feminister. En rundebordssamtale om feminisme". Utflukt.  ISSN 0804-9327.  (Nr 2.)
 • Elvebakk, Beate & Borkenhagen, Marit (1997). "Å tenke i tekst: Intervju med Anne Oterholm". Utflukt.  ISSN 0804-9327.  (Nr 1.)
 • Elvebakk, Beate (1996). Sciece and Folk Knowledge. An investigation into two Kinds of Knowledge.
 • Elvebakk, Beate (1994). Humans and Non-humans. The Collins/Latour Controversy.

View all works in Cristin

Published Jan. 2, 2017 9:54 AM - Last modified Mar. 13, 2018 2:20 PM