Hva er kunnskap?

Publisert i

I Jon Bing (red.): Kunnskapens vilkår. Akademikernes 10-årsjubileum. Akademikerne, Oslo. 2007

Sammendrag

In the essay, appearing in an anthology published in connection with the tenth anniversary of The Federation of Norwegian Professional Associations, professor Dagfinn Føllesdal discusses, in an accessible manner, what it means to possess knowledge, and whether it is possible to possess certain knowledge. From the introduction:

"Does our pupils and students receive the knowledge schools should provide them? Does our judges have the knowledge they need to assess the reliability of statements made by experts in court? Was the invasion of Iraq based on knowledge?"

The essay is available in norwegian only.

-

I artikkelen, som ble publisert i en antologi utgitt i forbindelse med Akademikernes 10-årsjubileum, drøfter professor Dagfinn Føllesdal på en tilgjengelig måte hva det vil si å ha kunnskap og om det er mulig å ha sikker kunnskap. Fra ingressen:

"Får våre skoleelever og studenter de kunnskaper skolen bør gi dem? Har våre dommere de kunnskaper de trenger for å bedømme påliteligheten av de spesialsakkyndiges uttalelser? Var invasjonen av Irak basert på kunnskap?"

By Dagfinn Føllesdal
Published Aug. 8, 2008 9:35 AM - Last modified Dec. 16, 2011 11:40 AM