Olav Gjelsvik: Om Næss, Skjervheim og den store striden i norsk filosofi

Olav Gjelsvik has recently published an article with the tittle:Om Næss, Skjervheim og den store striden i norsk filosofi in Norsk Filosofisk Tidsskrift (nr.2-2016) 

Published Nov. 3, 2016 2:53 PM - Last modified Feb. 27, 2019 10:33 AM