Reflective Mind (completed)

Escher, M. C., Hand with Reflecting Sphere, January 1935. National Gallery of Canada.

For presentasjon på norsk, se under.

 

About the project

Human beings, like many other animals, think and act intelligently to achieve their aims. But unlike most – perhaps all – other animals, we are also able to think about thoughts themselves, or ‘metarepresent’, and engage in deliberate, critical reasoning. Both abilities are manifestations of our nature as reflective beings, and arguably central to human nature. Philosophers have long sought to understand each of these two human abilities, but hitherto largely in isolation, as a result leaving many important questions unanswered. The project aims to be a systematic, integrated study of the interconnections between reasoning and metarepresentation, exploring how they are jointly exercised in central domains of mentality, including self-awareness, autonomous action, and communication.
 

Financing

The Reflective Mind project is funded by the Research Council of Norway (FRIPRO).

 

Om projektet: 

Mennesker, som andre dyr, tenker og handler på en intelligent måte for å nå sine mål. Men til forskjell fra de fleste - kanskje alle - andre dyr er mennesker også i stand til å tenke om tanker, eller 'metarepresentere', og å utføre overlagt, kritisk resonering. Begge disse evnene er uttrykk for vår egenart som reflekterende vesener, og er trolig sentrale for vår menneskelige natur. Filosofer har lenge søkt å forstå hver enkelt av disse to menneskelige evnene, men hittil ofte i isolasjon fra hverandre, noe som har latt mange viktige spørsmål stå ubesvart. Dette prosjektet tar sikte på en systematisk, integrert studie av sammenhengene mellom resonering og metarepresentasjon, hvor vi utforsker hvordan disse evnene utøves i sentrale områder for mentalt liv, slik som selvbevissthet, autonom handling, og kommunikasjon. 

Finansiering

Prosjektet søttes av Norges forskningsråd (FRIPRO).

 

Published Aug. 30, 2012 7:31 AM - Last modified Feb. 27, 2019 10:11 AM

Participants

Detailed list of participants