Frederik Tygstrup om Fellesskapets former: Politikk og estetikk hos Maurice Merleau-Ponty og Hannah Arendt

Image may contain: Head, Hand, Photograph, Human, Organ.

I den moderne æstetik har det dominerende omdrejningspunkt været relationen mellem kunstværket og beskueren og måderne hvorpå det sanselige møde med den kunstneriske form producerer en karakteristisk æstetisk erfaring hos modtageren. Med den sociale vending i kunsten over de seneste årtier og den stigende interesse for kollektiv produktion og inddragende reception, er der imidlertid behov for at udvide det æstetiske paradigme og medtænke fællesskabets rolle og funktion i den æstetiske erfaring. Som et bidrag til denne reorientering præsenterer foredraget en genlæsning af Hannah Arendts politiske tækning og Maurice Merleau-Pontys æstetiske refleksioner med henblik på at tydeliggøre såvel den æstetiske dimension i politikken som den politiske dimension i æstetikken.

Frederik Tygstrup er professor i litteraturvitenskab og leder av "Kunsten som Forum”, Ny Carlsbergfondets forskningscenter ved Københavns Universitet. 

Nye publikationer:

  • Fiction and Finance. Credit and Credibility in 21st Century, in Boundary2, 2021
  • Literature and Democracy, in Nünning, Ansgar and Vera: The Value of Literature, Yearbook of Research in English and American Literature, Tübingen: Narr Verlag 2021
  • Information and the Vicissitudes of Representation, in Diffractions 2, 2020
  • The Debt Chronotope, in Differences 31, 3, Duke University Press 2020
  • Finance Fiction, with Torsten Andreassen and Mikkel Frantzen, in Borch, C. (ed.): The Routledge Companion to Critical Finance Studies, London: Routledge 2020
  • De te fabula narratur!, in Charles Armstrong et.al. (eds): Terrorizing Images in the Literature of Trauma, Brill 2020
  • Figura, in Kristin Veel et.al. (eds.): Uncertain Archives. Critical Terms for Big Data, MIT Press 2020.

Organizer

Estetisk Seminar
Published Oct. 17, 2021 4:41 AM - Last modified Oct. 17, 2021 5:04 AM