Halfdan Baadsvik on Roman ideas of nature

Veggmaleri fra Nakhts gravkammer (TT52), Theben, 15. årh. f.Kr.

 

Veggmaleri fra Nakhts gravkammer (TT52), Theben, 15. årh. f.Kr.

 

I neste Klassisk seminar presenterer Halfdan Baadsvik (Ph.D. kandidat, IFIKK, UiO) om romerske ideer om naturen:

"Ut i naturen: Romerske framstillinger av naturkreftene fra det 1. århundre f. Kr."

Alle er velkomne.

Abstrakt følger. 

"Innlegget består av noen punkter fra et tidlig utkast til et kapittel av min avhandling Invention, technology and civilisation in Vitruvius. Kapitlet tar for seg de ulike former naturen tar idet den, i litteraturen fra senrepublikken og det tidlige keiserdømmet, opptrer både som igangsetter og som hinder for sivilisasjonen. Vitruv er her et nyttig referansepunkt ettersom hans forståelse av natura samler sammen mange tråder fra klassisk og hellenistisk litteratur, og formidler et bilde av det arkitektoniske Roma som historiens høydepunkt."

Organizer

Classics seminar
Published Mar. 2, 2019 6:33 PM - Last modified Mar. 3, 2019 1:19 PM