Eirik Welo on Pseudo-Aristotle

Image may contain: text, document, paper, font.

Title page of Alexander of Aphrodisias' 'Problemata Aristotelis.' (Source: commons.wikimedia.org)

24. September vil Eirik Welo (IFIKK) snakke om en tekst fra corpus aristotelicum:

"Å lese uten å sovne: Pseudo-Aristoteles, Problemata, bok 18"

En beskrivelse følger:

«Problemata» er en tekst som er overlevert i det aristoteliske corpus, men som ikke regnes for å være skrevet av Aristoteles. Teksten er et eksempel på en antikk vitenskapelig sjanger vi ikke har andre bevarte eksempler på: Konkrete, årsaksorienterte spørsmål fulgt av mulige forklaringer. I innlegget diskuterer jeg sjangermessige trekk ved «Problemata» og tekstens firhold til andre vitenskapelige fagtekster fra antikken.

Organizer

Classics seminar
Published Sep. 18, 2019 12:47 PM - Last modified Sep. 18, 2019 1:47 PM