Eirik Welo (Universitetet i Oslo)

Eirik Welo (førstelektor i gammelgresk) holder foredrag "Galen som attisist: lærdom, sjanger og publikum".

Galen som attisist: lærdom, sjanger og publikum

Galen var aktiv som forfatter i ulike sjangre og kontekster. Foredraget tar for seg hvordan dette påvirker Galens bruk av og syn på klassisk gresk.

Published Aug. 25, 2021 6:42 PM - Last modified Dec. 10, 2021 10:57 AM