Moralske, juridiske og militære utfordringer i krigen mot IS

Etisk råd for forsvarssektoren, Det Norske Videnskaps-Akademi og ConceptLab inviterer til møte om

Moralske, juridiske og militære utfordringer i krigen mot IS

IS’ overgrep mot sivilbefolkningen synes å gi oss en rettferdig grunn til å føre krig mot IS. Men andre spørsmål må også besvares før bruk av militærmakt er legitim:

  • har vi et rimelig håp om å lykkes, og hvordan sikrer vi suksess?
  • hvordan sikrer vi at bruken av makt er proporsjonal slik at ikke sivilbefolkningen rammes mer enn nødvendig
  • skal vi regne IS som en statlig aktør?
  • hvordan unngår vi å bli medvirkende i overgrep begått av våre allierte?

Program:

Åpningsord ved Lene Bomann Larsen (Etisk råd/ConceptLab) og Ole M. Sejersted (Akademiet).

Scott Gates: IS, fremmedkrigere og kalifatet

Gjert Lage Dyndal: Å kjempe en krig i glasshus

Lars Christie: Urettferdig folkerett og farlig moral i Syria

Geir Ulfstein: Gir folkeretten andre stater rett til selvforsvar mot IS?

Debatt og spørsmål fra salen                            

 

Gratis adgang 

 

Published Sep. 8, 2016 12:59 PM