Publications

1. Master/PhD-dissertation

 • 2007: PhD-avhandling: Transforming Moral Motivation. Doctoral Dissertation, Acta Humaniora n. 293, Unipub Forlag
 • 1998: Avhandling til cand.philol: Le rôle de Dieu dans l’établissement d’une société juste selon Simone Weil. Mémoire de maîtrise (Master’s Thesis)   at the University of Paris X – Nanterre (France)

2. Scientific publications

 • 2007: “Hva skal vi med etiske komiteer?” i Etikk i Praksis, nr. 1, 2007 (p. 11-31)
 • 2007: (co-author with Ulla Schmidt) “Ethical issues related to stem cell research” in Stem Cell Research in the Nordic Countries - Science, Ethics, Public Debate and Law, NordForsk Policy Briefs 2–2007 (p. 26-39)
 • 2007: "Wrongful life, suicide and euthanasia", in a special supplementary volume of the Journal of Philosophical Research.
 • 2006: “Teaching bioethics in the secondary education – the Norwegian experience” in Educação e Formação em Bioética, a report published by the Portuguese National Council of Ethics for the Life Sciences
 • 2005 (co-editor): Et barn i ditt bilde : etiske dilemmaer ved livets begynnelse, Bioteknologinemnda.
 • 2005: ”å velge eller ikke velge (om Jürgen Habermas, Den menneskelige naturs fremtid)”, Agora, no. 3 (2005): 207-17.
 • 2004: (co-editor) How to best teach bioethics: Report from a workshop March 2003 organized by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA, Nordic Council of Ministers, 2004.
 • 2004:  “How to best teach bioethics: an introduction”, in How to best teach bioethics: Report from a workshop March 2003 organized by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA (p. 11-15).

3. Other publications (in Norwegian)

Diverse artikler i Genialt (tidsskrift utgitt av Bioteknologinemnda, finnes på www.bion.no), 2001-2007, bl.a.:
 

 • ”Nevroetikk: bioetikkens nye skanse?”, Genialt 2/2007, p. 18-21.
 • ”Samtykke og medisinsk bioteknologi", Genialt 4/2002; p. 17-19.
 • ” ’Retten til ikke å fødes’ skaper storm i Frankrike”, Genialt 1/2002; p. 22-23
 • ”Xenotransplantasjon vekker både frykt og håp”, Genialt 3/2001; p. 14-17
 • “Forsikringsselskapers bruk av genetiske opplysninger”, Genialt 1/2001; p. 21-23.
Published May 4, 2010 3:47 PM - Last modified May 4, 2010 3:51 PM