Herman Cappelen er ansatt som førsteamanuensis i filosofi

Cappelen er utdannet ved Oxford og Berkeley, og har vært ansatt som professor ved University of St. Andrews hvor han beholder en 20% stilling. Han er også forskningsleder ved Centre for the study of Mind in Nature (CSMN).

Herman Cappelen 

Hva slags bakgrunn har du?

– Jeg har en bachelorgrad fra Oxford University i Philosophy, Politics and Economics og en PhD i filosofi fra UC Berkeley, forteller Cappelen. Jeg kommer fra en stilling som professor i filosofi og Arche Chair ved University of St Andrews, hvor jeg var leder av Arche Philosophical Research Centre.

Jeg har fortsatt en 20% stilling som professor ved St Andrews. Før St Andrews jobbet jeg i Oxford hvor jeg var University lecturer og fellow av Sommerville College. Siden 2007 har jeg vært forskningsleder ved Centre for the study of Mind in Nature (CSMN)

Hva skal du hovedsakelig arbeide med?

– Mine seks bøker gir en oversikt over mine interesser: Insensitive Semantics (Blackwell, 2004) og Language Turne on Itself (OUP 2006) handler om språkfilosofi. Relativism and Monadic Truth (OUP 2009) handler om relativisme og sannhet. Philosophy without Intutions (OUP 2012) handler om metafilosofi og intuisjoner. The Inessential Indexical (OUP 2013) handler om ’the first person point of view’ og perspektivets rolle i filosofien. Min nyeste bok, Context and Communication (OUP 2016) er den første av fire korte introduksjonsbøker til språkfilosofi. Jeg er også, sammen med Tamar Gendler og John Hawthorne, ansvarlig for The Oxford Handbook of Philosophical Methodology.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 16. sep. 2015 15:40 - Sist endret 16. sep. 2015 15:52