Peter Singer holdt forelesning i Exphil

VIDEO: Se Peter Singers Exphilforelesning på Chateau Neuf her.

Fredag 27. oktober holdt moralfilosof Peter Singer den første store årlige Exphil-forelesningen ved Universitetet i Oslo. Temaet var dyreetikk og tittelen for forelesningen var "Forty Years On: Are All Animals Equal?" .

Hvem er Peter Singer?

Australieren Peter Singer innehar Ira W. DeCamp-professoratet i bioetikk ved Princeton University, og holder et æresprofessorat ved Centre for Applied Philosophy and Public Ethics ved University of Melbourne. Han er spesialist i anvendt etikk og er en av vår samtids mest leste filosofer.

Singers bok Animal Liberation (1975) kritiserer speciesismen og argumenterer for veganisme og mot dyreforsøk med et utilitaristisk utgangspunkt. Boken har hatt en sterk og langvarig innflytelse på forkjempere for andre arters moralske status.

Singers arbeid har også gitt viktige bidrag til Effektiv Altruisme-bevegelsen. Hans syn på personbegrepet, som han kobler til evnen til å ha preferanser, har ført ham inn i kontroversielle posisjoner innenfor en rekke bioetiske tema.

Singer er representert på Exphil-pensum med tekster om dyrs moralske status og om miljøetikk.

FOR ELLER MOT DYREHAGER? Mot slutten av forelesningen svarte Peter Singer på spørsmål som ble sendt inn via Twitter.

 

Publisert 27. okt. 2017 18:15 - Sist endret 30. okt. 2017 08:51