Workshop om årets FRIHUMSAM utlysning

I år skal IFIKK arrangere et uformelt workshop om søknadsprosessen til FRIPRO-utlysningen. Velkommen til alle søkere!

Lurer du på om ditt prosjekt kan få støtte fra NFRs FRIPRO-programmet? Jobber du med en søknad til frist i april eller vil du forbedre søknaden som du sendte i fjor? Da bør du komme på arrangementet vårt 14. mars!

Program

10.00 - 10.15 Olav Gjelsvik: hvordan å skrive en god søknad/ How to write a good project proposal 

10.15 - 10.30 Spørsmål og svar/ Q&A

10.30 - 10.45 Camilla Serck-Hanssen: evaluering av søknader og innblikk i fagkomitéens arbeid/ Evaluation of proposals and insight into the work of grant committee

10.45 - 11.00 Spørsmål og svar/ Q&A

11.00 - 11.15 Ellen Krefting: innblikk i programkomitéens arbeid/insight into the programme committee's work

11.15 - 11.30 Spørsmål og svar/Q&A

11.30 - 12.00 IFIKKs interne frister, spørsmål og svar, mingling/ IFIKK's internal deadlines, Q&A, mingling

 

Publisert 26. jan. 2018 11:15 - Sist endret 14. mars 2018 09:26