2010

Tidligere

Tid og sted: 15. des. 2010 09:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.philol. Harald Høiback ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Uniformed Reason: On the justification of military doctrine - past,. present & future

Tid og sted: 21. okt. 2010 18:00, Rom 3514, elektronisk klasserom i Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand.philol. Frank Olav Barel ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:  Self-Knowledge and Anti-Individualism: A Defence of Neo-Rationalistic Compatibilism