Disputas: Var det bestemt artikkel og tredjepersons personlig pronomen i latin i det fjerde århundre?

Master Mari Johanne Bordal Hertzenberg ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Third person reference in the Itinerarum Egeriae: With a particular view to demonstratives, null pronouns and bare NPs

Mari Johanne Bordal Hertzenberg

Alle de moderne romanske språkene (deriblant fransk, spansk og italiensk) har både bestemt artikkel (la maison – ’huset’) og et tredjepersons personlig pronomen (il – ’han’). Latin, de romanske språkenes stammor, manglet derimot begge deler. Den bestemte artikkelen og et personlig pronomen må dermed ha oppstått et sted på veien mellom latin og moderne romansk. Det som er klart, er at både den bestemte artikkelen og det personlige pronomenet utviklet seg fra påpekende pronomen i latin. Når og hvordan dette skjedde, har imidlertid vært gjenstand for debatt i mer enn et århundre.

I motsetning til hva som har blitt gjort i tidligere studier, setter jeg utviklingen av bestemt artikkel og personlig pronomen i forbindelse med hverandre, og viser at de to utviklingene må sees i sammenheng. Jeg argumenterer for at det finnes personlige pronomen, men ikke bestemte artikler, i en latinsk tekst fra slutten av det fjerde århundre. Jeg hevder dessuten at de tilfellene hvor et påpekende pronomen kan bli til en bestemt artikkel eller et personlig pronomen, er de tilfellene hvor det påpekende pronomenet ikke er brukt for å hjelpe tilhøreren med å identifisere det språklige uttrykkets rette referent (som i ‘den boka’, i motsetning til en annen bok), men de tilfellene hvor det påpekende pronomenet er brukt av andre grunner, for eksempel for å uttrykke entusiasme og følelser (’denne Harald er en fin konge!’). Tidligere studier er i stor grad kvalitative og basert på intuisjoner. Min avhandling skiller seg fra disse ved at jeg benytter data fra et elektronisk, annotert korpus. På den måten er det mulig å kvantifisere dataene og evaluere dem ved hjelp av statistiske tester, og jeg kan forkaste flere tidligere hypoteser som viser seg å mangle empirisk støtte.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 25. oktober, 2012, kl. 17.15 i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "The development of "ipse" from Classical Latin to Romance languages"

Bedømmelseskomité

  • Professor Monika Asztalos, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor emeritus Tore Janson, Gøteborgs universitet (førsteopponent)
  • Professore associato Silvia Luraghi, Universita degli studi di Pavia (andreopponent)

Leder av disputas

Førstelektor Eirik Welo

Veileder

Førsteamanuensis Dag Trygve Truslew Haug, UiO

Publisert 7. des. 2020 14:40 - Sist endret 7. des. 2020 14:40