Disputas: Har vi grunn til å være gode?

Master Heine Alexander Holmen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ethics and the Nature of Action

Heine Alexander Holmen

Er det mulig å begrunne hvorfor vi skal leve et moralsk liv og hva et sånt er? Ifølge Heine A. Holmens avhandling, Ethics and the Nature of Action, er det grunn til å tro det.

Så langt vi kan huske har moralfilosofer prøvd å begrunne hvorfor vi må leve opp til moralens krav. Moralen forlanger som kjent mye. Det minste vi kan be om er en grunn. Uten den er moralteori lite annet enn moralisering. I avhandlingen spør Holmen om moralen har solid grunnlag i en teori om handling. Hans hovedkonklusjon er at den beste forståelsen av handling ikke utelukker dette selv om mange argumenterer i motsatt retning.

Ifølge Holmen må vi først og fremst forstå hvorfor den som handler alltid og spontant vet både hva hun gjør og hvorfor. Holmen viser at når vi gjør noe produserer vi en kunnskap som er praktisk i det den ikke retter seg etter det den er kunnskap om men snarere lar verden rette seg etter den. Dette krever radikal nytenkning om kunnskap og handling. Avhandlingen tilbyr et rammeverk der handling forstås som en praktisk måte å få kunnskap hvor vi produserer kunnskap direkte gjennom det vi gjør.

Holmen mener rammeverket gir håp om å tufte moralen fordi en praktisk orientering blir nødvendig. Å handle er å vite hva vi gjør på en praktisk måte, så vi skriver alle under på at handlingen – hvor bestialsk, patetisk eller dum den enn er – er vår egen. Selv en terrorist må gjøre dette for å kunne gjøre noe i det hele tatt. Slik utleverer vi oss til moralen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 12. januar 2012, kl. 17.15, i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "The Causal Theory of Action: Problems and Prospects"

Bedømmelseskomité

  • Professor Olav Gjelsvik, University of Oslo (administrator)
  • Professor Sarah Paul, University of Wisconsin (andreopponent)
  • Senior Lecturer Helen Steward, University of Leeds (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Reidar Aasgaard

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:40 - Sist endret 7. des. 2020 14:40