Disputas: Hva er mulighet?

Master Toni Kannisto ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): From Thinking to Being - Kant's Modal Critique of Metaphysics

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Panne, Hake, Øyenbryn.

Toni Kannisto

Det ble sagt at Titanic ikke kunne synke. Lenge ble det også ansett som umulig at Finland skulle kunne vinne Melodi Grand Prix. Det er mulig at vi en gang vil kunne reise til andre solsystemer, men det virker umulig at vi skal kunne fly dit raskere enn lysets hastighet. Enda mer umulig virker det at en trekants vinkler til sammen skal kunne være noe annet enn 180 grader, og det er ganske utenkelig at logikkens lover skulle kunne feile. Men selv om disse umulighetene åpenbart er forskjellige, er det langt fra enkelt å si nøyaktig hvordan og hvorfor.

Toni Kannisto undersøker i sin doktorgradsavhandling hvordan den prøyssiske opplysningsfilosofen Immanuel Kant (1724-1804) forsto mulighet, og hvordan han forklarte forskjellen mellom forskjellige muligheter, umuligheter og nødvendigheter. Kannisto argumenterer for at Kants nye forståelse av mulighet spilte en vesentlig rolle i den filosofiske revolusjonen som Kant gjennomførte. Å vite hva som er mulig – og hvordan – er avgjørende for vitenskap og matematikk, så vel som for filosofi. Vi forsøker ikke å gjøre noe vi vet er umulig, og å trekke skillelinjen mellom det som kan gjøres og det som ikke kan gjøres hjelper oss derfor både i å fokusere våre anstrengelser så vel som i å vurdere andres teorier og argumenter. Kannisto fokuserer særlig på hvilke konsekvenser Kant mener dette har for metafysikk – studiet av virkelighetens mest grunnleggende oppbygning.

Kant mener at fordi filosofer ikke har hatt en riktig forståelse av mulighet, har de i millennier kjempet over problemer som egentlig er uløselige. Men samtidig viser han at andre metafysiske problemer kan løses, og demonstrerer hvordan dette kan gjøres ved hjelp av en gyldig mulighetsteori. Kannisto påstår videre at Kants mulighetsfilosofi fortsatt er viktig i dag, hvis vi vil å forstå hvilke metoder som kan brukes i forskjellige vitenskaper, og vurdere disse vitenskapenes muligheter og begrensninger.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 21. juni, 2012, kl. 17.15, i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: “What is the significance of the Critique of Pure Reason?”

Bedømmelseskomité

  • Professor Michelle Gilmore-Grier, University of San Diego (førsteopponent)
  • Professor Øyvind Rabbås, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Eric Watkins, University of California (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Mathilde Skoie

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:40 - Sist endret 15. des. 2020 12:07