Disputas: Har Høyre en sjel?

Cand.philol. Johannes Waage Løvhaug ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Minervas Kvartalsskrift og det prepolitiske: Et tidsskrift og endringer i norsk offentlig kultur 1957-72

Johannes Waage Løvhaug

Hva skal Høyre være? Et parti for skattelettelser og et fritt marked? Eller et verdikonservativt folkeparti? Hva vil det egentlig si å være konservativ?

Disse spørsmålene dannet bakgrunnen for opprettelsen av Minervas kvartalsskrift i 1957. I sin idéhistoriske doktorgradsavhandling, Minervas kvartalsskrift og det prepolitiske: Et tidsskrift og endringer i norsk offentlig kultur 1957-72, undersøker Johannes W. Løvhaug utformingen av kulturkonservatismen i dette tidsskriftet på 1950- og 60-tallet. Den politiske tenkningen i kvartalsskriftet er et viktig bidrag til det vi i dag kjenner som verdikonservatismen.

Kretsen bak kvartalsskriftet var svært misfornøyde med mangel på ideologisk tenkning i Høyre og lette etter et nytt språk å formulere konservativ tenkning i. Dette gjorde de gjennom tidsskriftet og det de kalte en ”prepolitisk” refleksjon. Viktige elementer i det prepoliske området var filosofiske grunnlagsproblemer, kunst, litteratur og ikke minst teologi. På bakgrunn av den prepolitiske tenkningen, utformet Minerva-kretsen en konservatisme som var vel så opptatt av å ta avstand fra liberalistisk ideologi som å ta et oppgjør med sosialister og sosialdemokratiske motstandere. Minervas kvartalskrift skulle bidra til en intellektuell opprydning på høyresiden i norsk politikk.

Mot slutten av 1960-tallet skjedde det endringer i den offentlige kulturen og den politiske debatten som satte den prepolitiske modellen under press. Avhandlingen viser hvordan dette bidro til at tidsskriftet gikk inn i 1972.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 7. november, 2012, kl. 17.15, i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Historiebegrepet i Minerva-konservatismen"

Bedømmelseskomité

  • Professor Thomas Krogh, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder (andreopponent)
  • Professor Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolen, Stockholm (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Øivind Andersen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:40 - Sist endret 7. des. 2020 14:40