Disputas: Filosofisk undring over laksens indre liv

Master Martin Lee Mueller ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Being Salmon, Being Human. A Phenomenology of Story

Martin Lee Mueller

Martin Lee Muellers avhandling har sitt opphav i en provoserende kronikk i Dagens Næringsliv i 2010, der en fiskeriprofessor spurte: «Hva skal vi med villaksen?» Konklusjonen var at den må ofres til fordel for oppdrettslaksen.

Filosofen Mueller setter denne provokasjonen i en større idéhistorisk sammenheng. Avhandlingen presenterer en omfattende kritikk av antroposentrisme (ideen om at mennesket er målestokk og formål for alt), gjennom perspektivet til det historiske forholdet mellom mennesker og laks. To hovedtemaer går gjennom dette svært originale stykket forskning: Det første er historien om den vestlige kulturens tragiske fremmedgjøring fra naturen. Dette er selvfølgelig blitt belyst før, men Mueller tilfører denne diskusjonen nytt liv ved å veve sammen sentrale fortellinger om den norske laksenæringen, velferd hos oppdrettslaks, villaksens økologi, Gaia-teori – samt oppfatninger av villaks hos urfolk fra Stillehavskysten i Nord-Amerika, oppfatninger som Mueller har blitt kjent med gjennom personlige intervjuer.

Det andre hovedtemaet er en detaljert vurdering av hva vi kan kalle ‘laksens indre opplevelser’. I denne delen utvikler Mueller et nytt metodisk grep på et kjent filosofisk spørsmål, som filosofen Thomas Nagel først formulerte slik på 1970-tallet: «Hvordan er det å være en flaggermus?» Nagel konkluderte med at dette er noe vi slett ikke kan vite. Mueller deler Nagels fascinasjon for spørsmålet, men ikke konklusjonen. I avhandlingen utvikler han en tverrfaglig strategi, som i hovedsak er basert på kroppens fenomenologi og økologi, for å stille spørsmålet om laksens indre opplevelsesverden på nytt.

– Helt siden antikken har filosofer beskrevet hvordan filosofien springer ut ifra undring. Når vi setter oss nøye inn i dagens empirisk funderte kunnskap om laksens adferd og økologi, og når vi samtidig undersøker våre egne kroppers sanselig opplevelsesverden, så kan vi faktisk komme langt nærmere en slags ‘laksens fenomenologi’ enn det Nagel forutså, sier Mueller.

Her møter vi skyggespillet av trærne på vannoverflaten, månens vandring om natten, blåhvalens dype sang, og klodens magnetisme.

Avhandlingen utgjør en gradvis fremtredende fortelling om menneske-laks-forholdet, og dets kompleksitet og mangfold. Når det gjelder fiskeriprofessoren, utvikler Mueller en tydelig motposisjon: – Ingen form for liv kan ofres. Ingen form for liv er overflødig. Det finnes ikke et skarpt skille mellom "oss" og "dem". Enten vi er menneske, ørn, laks, tre, eller mikrobe, så vi er alle en vesentlig del av biosfæren, sier Mueller.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 28. juni 2016 kl. 17.15 på møterom 252, P. A. Munchs hus, Blindern: "Being Salmon: From Philosophy to Public Policy"

Bedømmelseskomité

  • Førstelektor og koordinator Stephan Harding, Schumacher College (førsteopponent)
  • Professor Bjørn Ramberg, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor og dekan Ingrid Leman Stefanovic, Simon Fraser University (andreopponent)

Leder av disputas

Disputasleder er professor og ph.d.-leder Franco Trivigno

Veileder

Publisert 31. mai 2016 15:49 - Sist endret 30. okt. 2017 15:42