2017

Tidligere

Tid og sted: 19. jan. 2018 12:15, Auditorium 3, Sophus Bugges hus

Cand.philol. Bente Aass Solbakken ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Konstruert kontinuitet. Herman Schirmer og gjenreisningen av en nasjonal arkitektur.

Tid og sted: 14. nov. 2017 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

M.Phil. Per Erik Solberg ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): The Discourse Semantics of Long-Distance Reflexives.

Gustav Jørgen Pedersen
Tid og sted: 16. juni 2017 12:15, Aud. 1, Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

Master Gustav Jørgen Pedersen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): On the Pictorial Thinking of Death: A Study in Martin Heidegger's Unthought Art History of Being Regarding Edvard Munch's The Sick Child and Metabolism

Leo Townsend
Tid og sted: 14. juni 2017 12:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Leo Townsend ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Believing Groups: Essays on the doxastic and discursive capacities of collective agents

Ágnes Tothne Mihálykó
Tid og sted: 9. juni 2017 13:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Ágnes Tothne Mihálykó ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Writing the Christian Liturgy in Egypt (3rd to 9th century)

Trine Antonsen
Tid og sted: 23. mai 2017 12:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Trine Antonsen ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Agrarianism and Our Dependence on Nature: A virtue-based approach to the human-nature relation and the good life

Gabriele Oropallo
Tid og sted: 24. apr. 2017 12:15, Aud. 1, Sophus Bugges hus, Blindern

Master Gabriele Oropallo ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Making or Unmaking the Environment: The Role of Envisioning in the History of Sustainable Design

Monica Roland
Tid og sted: 21. apr. 2017 12:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Monica Roland ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): What Is Love?

Tid og sted: 3. mars 2017 12:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Aeli Ardalaan ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Klassisk zarathustrisme: En filosofisk lesning av den sentrale tekstuelle evidensen, med en beskrivelse av den historiske bakgrunnen og kildematerialet