Disputas: Hvordan referere til den som snakker

M.Phil. Per Erik Solberg ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): The Discourse Semantics of Long-Distance Reflexives.

Per Erik Solberg

Pronomen er kanskje små og beskjedne ord, men de utfører en helt sentral kommunikativ oppgave. De gjør det mulig å referere tilbake til oss selv, til dem vi snakker med, og til mennesker, ting og hendelser vi snakker om. Solbergs avhandling studerer bruken av det latinske refleksivpronomenet se, ‘seg/seg selv’.

På norsk brukes refleksivpronomenet først og fremst til å referere til nærmeste subjekt. I Per sparker seg selv viser seg selv tilbake til Per. På latin og en del andre språk har imidlertid refleksivpronomenet også en annen bruk: I setninger som gjengir en persons tale, brukes refleksivpronomenet til å referere til personen som taler. På latin (men ikke på norsk), kan man si ting som Per sier at jeg sparker seg, hvor seg viser tilbake til Per.

Denne bruken av refleksivpronomen er langt fra triviell å forklare. Solberg argumenterer for en bestemt semantisk analyse av slike gjengitte ytringer, og viser hvordan denne kan forklare den latinske pronomenbruken. Han diskuterer også hvordan analysen kan utvides til å dekke tilsvarende fenomen i språk som islandsk, japansk, tamil og mandarin.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 13. november 2017 kl. 16:15 Arne Næss Auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern
"How can linguistically annotated Latin corpora contribute to Latin and general linguistics? Comment on recent developments within empirical approaches to Latin syntax and semantics and present an example."

Bedømmelseskomité

  • Senior Assistant Professor Dr. Chiara Gianollo, ed Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, Università di Bologna, Italy (andreopponent)
  • Professor Dr. Maribel Romero, University of Konstanz, Germany (førsteopponent)
  • Førstelektor Dr. Eirik Welo, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Monika Asztalos Murdoch

Veileder

Publisert 12. okt. 2017 14:34 - Sist endret 6. nov. 2017 12:21