Disputas: Økologi, kybernetikk og Saccosekkens filosofiske implikasjoner

Master Ingrid Halland ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Error Earth: Displaying Deep Cybernetics in «The Universitas Project» and Italy: The New Domestic Landscape, 1972

Ingrid Halland

Hvordan har plastikk endret hvordan vi forstår verden og oss selv? Og hvilke ontologiske implikasjoner iverksettes av åpen kjøkkenløsning? I avhandlingen Error Earth undersøker Ingrid Halland forholdet mellom kybernetikk, økologi og ontologi i postmoderne design og arkitektur. Gjennom en undersøkelse av to banebrytende begivenheter på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York City i 1972, det interdisiplinære symposiet “The Universitas Project: Institutions for a Post-Technological Society” og utstillingen Italy: The New Domestic Landscape, foreslår Halland at postmoderne design og arkitektur ikke bare kan forstås som en ny stilretning eller som uttrykk for nye oppfatninger av sosiopolitiske ideologier, disse formene kan forstås som nye værensformer.

Gjennom nærlesninger av former og materialer forbundet med postmoderne design og arkitektur, utvikler Halland en teori om materiell metafysikk som understreker forbindelsen mellom form, ontologi og politikk. Formene og materialene er utgangspunktet for vidtspennende diskusjoner om poststrukturalisme, konsumkritikk, systemteori, Heideggers sene filosofi, miljøaktivisme, nymarxisme, nevrovitenskap, teknologiutopier, objekt-orientert ontologi, motkultur, Internett og nihilisme. Slik viser avhandlingen hvordan fleksible, modulbaserte designløsninger og oppblåsbare plastikkstoler iverksetter dyptgripende og essensielle endringer: De nye postmoderne værensformene materialiserer en form for «flat ontologi» – som Halland kaller dypkybernetikk – hvor mennesker, natur og teknologi har lik ontologisk status. Er Saccosekken farlig? Har den formet vår undergang?

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 18. juni 2018, kl. 16:15 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "Design as a Mode of Thought: Emilio Ambasz and Genealogies of Design Thinking"

Bedømmelseskomité

  • Professor Simon Sadler, University of California, Davis (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Michael Golec, School of the Art Institute of Chicago (førsteopponent)
  • Professor Ina Blom, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

Publisert 30. mai 2018 11:49 - Sist endret 7. feb. 2020 15:21