Disputas: Et glimt av det hellige i middelalderens kirkekunst

Cand.philol. Kaja Kollandsrud ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Evoking the Divine. The Visual Vocabulary of Sacred Polychrome Wooden Sculpture in Norway between 1100 and 1350

Kaja Kollandsrud

I middelalderens kristne univers ble verden, dens materialitet og farger, betraktet ut fra andre forutsetninger enn i dag. Kollandsrud viser hvordan valget av materialer, og måten de ble benyttet på i den fargerike (polykrome) kirkekunsten, bevisst bygget under et kristent budskap. Ved å se verkene i kontekst av sin samtid, fremstår et visuelt vokabular, som hun belyser med samtidens naturvitenskapelige observasjoner, teologisk-filosofiske betraktninger, saga- og versetekster. Derved tilfører avhandlingen ny kunnskap som øker forståelsen av disse verkenes rolle i en større katolsk tradisjon i Europa.

Blant verkene hun undersøker finner vi Nord-Europas tidligst kjente oljemaleri, som generelt er usedvanlig godt bevart i Norge. Det gjør dem unike i europeisk sammenheng. Kollandsruds avhandling baserer seg på analytisk kunnskap frembrakt siden 50-tallet på middelalderens palett: dens pigmenter, fyllstoff og bindemidler og et repertoar av forgyllinger. Hun har også benyttet fysiske rekonstruksjoner som viser hvordan middelalderens mennesker kan ha opplevd kunsten.

Lysets rolle, slik det er forankret i bibelens skapelseshistorie, står sentralt i middelalderens opplevelse av form og farge i det kristne verdensbilde. Idet Gud gir sin første kommando – fiat lux – innfører han lys som selve ur-skapelsen, en handling hvorfra alt annet blir skapt. Resultatet er et konsentrisk hierarkisk univers, der de ytre sfærene er de mest raffinerte, og jorden en uren rest i sentrum. Skapelsens lys (lux) og dets refleksjon i verden (lumen) blir en forutsetning for visuell erfaring og spirituell opplysning. Eksempelstudier viser hvordan sofistikerte male- og forgyllingsteknikker skapte assosiasjoner til det himmelske lys, ved refleksjon i metalliske overflater, abstraherte lysmotiver som regnbuen, og rene mettede farger produsert fra utsøkte materialer, eller ved å imitere disse. På denne måten ble det hellige gjort synlig og fysisk tilstede i den polykrome skulpturen. Som forbilder viser de vei for den troendes spirituelle frelse.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 22. mars 2018, kl. 16.15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "What should art history learn from conservation studies (and vice versa)?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Justin E. A. Kroesen, Universitetet i Bergen (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Aden Kumler, University of Chicago (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Per Sigurd Tveitevåg Styve, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

  • Lena Liepe, Universitetet i Oslo
  • Giles E. Gasper, Durham University
Publisert 6. feb. 2018 14:32 - Sist endret 28. sep. 2018 14:38