Disputas: Vitnesbyrd fra Nilens bredder

Master Jens Mangerud ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): New Perspectives on Life in Roman Egypt from the Oslo Papyrus Collection, with editions of selected documentary papyri from the 1934 acquisition

Jens Mangerud

Et lite rom øverst i Universitetsbiblioteket skjuler en uvurderlig skatt for antikkforskningen. Over 2000 papyrusfragmenter fra hellenistisk, romersk og bysantinsk Egypt (3. århundre f.Kr. – 7. århundre e.Kr.) fant i første halvdel av det forrige århundre veien fra antikvitetsmarkedet i Egypt til Universitetet i Oslo. I tillegg til fragmenter fra antikke litterære verk, inneholder papyrussamlingen dokumenter av alle tenkelige typer: fra private brev og kontrakter, via skattelister og tempelregnskap, til keiseredikter og militær korrespondanse. Til tross for at de enkelte dokumentene ofte er fragmentarisk bevart og vanskelige å tyde, og dessuten kan ha en tilsynelatende triviell karakter, gir disse primærkildene, når de settes sammen som biter i et stort puslespill, et unikt detaljert og usminket bilde av et flerspråklig og flerkulturelt samfunn.

I avhandlingen utgis for første gang ni greskspråklige papyri fra samlingen, og disse diskuteres i historisk og kulturell kontekst. Blant temaene tekstene berører er soldater i den romerske hæren og deres juridiske krumspring for å omgå begrensninger i deres sosiale handlingsrom; prester og prestinner i egyptiske templer og deres forhold til den romerske statsmakten i en tid hvor den hedenske religionen er under press; privatpersoners mer eller mindre frivillige deltagelse i lokaladministrasjonen; fordeling av arv og oppsplittelse av landeiendom; salg, leie og fremleie av statseid og privateid jord; fremvekst av en urban elite og dennes oppkjøp av land og i forlengelsen av dette, dannelsen av større gods.

Utgivelsen av de nye tekstene bidrar på ulike måter til å komplementere og nyansere bildet av dette samfunnet slik det er dannet ut fra tidligere publiserte papyrustekster og andre kilder.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 21. juni 2018, kl. 16:15 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern: "From Written Document to History Writing: The Roman Policy towards the Egyptian Temples Explained on the Basis of Papyrus Texts"

Bedømmelseskomité

  • Professor Silvio Bär, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Dr. Hélène Cuvigny, Université Paris-Sorbonne
  • Professor Fabian Reiter, Universität Trier

Leder av disputas

Instituttleder Beate Elvebakk

Veileder

  • Anastasia Maravela, Universitetet i Oslo
  • Todd Hickey, University of California, Berkeley
Publisert 30. mai 2018 11:01 - Sist endret 13. feb. 2020 15:48