Disputas: Samvittighet som selvrefleksjon

Master Feroz Mehmood Shah ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sapere Aude! The Judgement View of Kant’s Theory of Conscience

Feroz Mehmood Shah

Mange har for vane å referere til sin samvittighet, både når de gir uttrykk for anger og for å markere en moralsk grense for hva de kan eller ikke kan gjøre. Men når vi spør hva samvittighetsbegrepet refererer til, viser det seg raskt at meningene er delte.

I avhandlingen Sapere Aude! The Judgement View of Kant’s Theory of Conscience argumenterer Feroz Mehmood Shah for at vårt begrep om samvittighet bør referere til en kognitiv evne til selvrefleksjon. Snarere enn å være et sett med internaliserte samfunnsnormer eller våre følelser knyttet til moral, er samvittigheten vår evne til å vurdere vår moralske overveielse, som igjen kan danne grunnlaget for følelsene vi kjenner som god eller dårlig samvittighet.

Avhandlingen tar for seg Immanuel Kants moralske filosofi og viser at samvittigheten har en sentral rolle for vår forståelse av moralsk overveielse og autonomi. For å støtte opp om dette utvikler Shah en teori om samvittighet hvor samvittighet forstås som en evne til selvrefleksjon. Den tar for seg dommer om hva vår moralske plikt er og hvordan vi kom frem til en oppfattelse av denne plikten. Slik sett er samvittigheten et uttrykk for fornuftens evne til å vurdere og verifisere sine egne moralske dommer. Shah knytter dette opp til Kants opplysningstenkning hvor opplysning blir forstått som evnen til å tenke selv, heller enn en viss type eller mengde kunnskap. Samvittigheten er den avgjørende selvrefleksjonen som opprettholder vår evne til å tenke selv.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 27. april 2018 kl. 10:15 i Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Evil in Kant’s Anthropology"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Dean Franklin Moyar, Johns Hopkins University (førsteopponent)
  • Amanuensis Owen Ware, University of Toronto (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Ingvild Torsen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Fagleder for filosofi, professor Øystein Linnebo

Veileder

Publisert 12. apr. 2018 10:02 - Sist endret 7. feb. 2020 15:22