2019

Tidligere

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, panne, frisyre.
Tid og sted: 13. sep. 2019 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Master Heidi Bale Amundsen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Perceiving structural unity in photobooks: Principles of rereading and emergent patterns. 

Henter forslag fra Google
Tid og sted: 15. aug. 2019 14:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Kristoffer Sundberg ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Perceiving Properties. What It Is and Why It Matters.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Fotografi, Svart og hvit, Skjønnhet.
Tid og sted: 14. juni 2019 10:15, Seminarrom 1, Sophus Bugges hus

Master Jola Feix ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Social cognition and perception: How (not) to perceive mental features

Tid og sted: 15. mai 2019 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Urbygningen

Master of Science Joost Jacob Vecht ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Concept Attributivism.

Tid og sted: 21. jan. 2019 10:15, Hanna Ryggen-rommet, Lucy Smiths hus

Master Sara Kasin Vikesdal ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Vehicle Relationism: Essays on Samethinking and Samesaying.

Tid og sted: 18. jan. 2019 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Urbygningen

Master Jeroen Rijnders ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Developing Moral Character: Essays on Automaticity, Agency, and Responsibility.

Tid og sted: 16. jan. 2019 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Urbygningen

Cand.philol. Caroline Ugelstad ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Configuring Everyday Life. Interpretations of the Everyday in the Scholarly Reception of the Situationist International and Fluxus.